Uw buur vraagt een vergunning....

Uw buur vraagt een vergunning. Wat nu?

Uw buur heeft grote bouwplannen die u niet ziet zitten? Wat nu?

Indien uw buur een vergunning heeft aangevraagd die nadelige gevolgen heeft voor uw perceel dan kan het vaak onduidelijk zijn wanneer u best in de procedure tussenkomt. Er zijn immers verschillende momenten in het proces wanneer betrokkenen kunnen ingrijpen.

Na het indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning bij het Omgevingsloket worden er een adviesronde en een openbaar onderzoek georganiseerd.

De meeste omgevingsvergunningen zullen op lokaal niveau, bij de gemeente, starten maar occasioneel komt het ook voor dat de omgevingsvergunning start op provinciaal of Vlaams niveau. Of dit het geval is hangt af van het type project waarvoor de aanvraag gedaan wordt.

Het openbaar onderzoek is een eerste procedurele mogelijkheid die u heeft om uw standpunt omtrent de omgevingsvergunning kenbaar te maken aan de administratie. Dit kan door het indienen van een bezwaar.

Indien u uw bezwaar heeft ingediend en de omgevingsvergunning toch verleend wordt door de gemeente dan kan u in beroep gaan tegen deze beslissing.

Dan komt de omgevingsvergunning voor te liggen bij de Deputatie van de provincieraad van de bevoegde gemeente. Een kritische opmerking hierbij is dat de Deputatie een politiek orgaan is en dat hoewel de Deputatie de omgevingsvergunning kan toekennen, voorwaarden kan opleggen of aanpassen of de omgevingsvergunning kan weigeren er nog steeds een mogelijkheid tot procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen bestaat.

Uit het jaarverslag van 2021 van de Vlaamse Ombudsdienst[1] blijkt echter dat 60 a 80% van de vergunningen waartegen beroep wordt aangetekend vernietigd worden. In sommige gevallen kan het dus lonen aan te houden en zich te wenden tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Twijfelt u over het indienen van een bezwaar of beroep dan kan u steeds terecht bij ons kantoor voor juridisch advies. Een afspraak kan u maken hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be dan wel telefonisch op nummer 016/30 14 40.

 

————————————————————
[1] https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/jaarverslag