DE BVBA 2.0 OF BETER DE BV

DE BVBA 2.0 OF BETER DE BV

Voor de wetgever was 2017 een jaar van aangekondigde veranderingen. Drastische wijzigingen werden aangekondigd, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zullen weldra in werking treden.

Zo wordt de bv naar voren geschoven als het nieuwe vennootschapsrechtelijke vlaggenschip, dat tegemoet komt aan de verzuchtingen van de hedendaagse economie. De wetgever creëerde hiervoor een versoepeling van het besloten karakter, evenals de mogelijkheid om financiële instrumenten uit te geven en zelfs de mogelijkheid om een beursnotering te verkrijgen.

Daarnaast zal er ook geen 18.550 EUR startkapitaal meer nodig zijn, om de hernieuwde bv(ba) op te richten. 1 luttele euro kan voldoende zijn om te kunnen genieten van de beperkte aansprakelijkheid. Om onderkapitalisering te voorkomen, is een verscherpte bestuurdersaansprakelijkheid tot stand gekomen.

Deze nieuwe opportuniteiten zijn er niet enkel voor de nieuw op te richten vennootschappen, ook de bestaande vennootschappen kunnen van deze nieuwigheden gebruik maken.

Voor de bestaande bvba’s wordt een overgangsperiode voorzien, vermoedelijk tot 1 januari 2020. Maar ook dan hoeven de vennootschappen niet noodzakelijk actie te ondernemen, de overgang van bvba naar bv gaat automatisch.

Wie dat wil kan deze optimalisatie ook al vrijwillig vroeger laten plaatsvinden. U bent toch graag op de hoogte waar uw vennootschap staat in de (juridische) werkelijkheid?

Daarnaast is de creatie van dit nieuwe scala van mogelijkheden een uitgelezen kans om de statuten van uw onderneming onder de loep te nemen en om deze indien nodig te actualiseren. Wenst u deze kans te grijpen? Neem dan zeker contact met ons op.