Cassatie is streng voor de pol...

Cassatie is streng voor de politierechters die taalverwijzing weigeren

Het kan gebeuren dat u gedagvaard wordt voor een Franstalige Politierechtbank, bijvoorbeeld omdat u te snel gereden zou hebben op Franstalig grondgebied.  Zelfs indien de politierechter tweetalig zou zijn en hij dus ook de Nederlandse taal machtig is, dient de procedure in het Frans te verlopen en dit op grond van het territorialiteitsprincipe.

Gelukkig heeft de wet ook in een correctiemechanisme voorzien om dit territorialiteitsprincipe wat te milderen. Indien de beklaagde enkel Nederlands spreekt of zich het beste kan uitdrukken in het Nederlands, kan er aan de Franstalige Politierechtbank verzocht worden om de zaak te verwijzen naar de dichtstbijzijnde Politierechtbank van de andere taalrol.

De politierechter is echter niet verplicht om in te gaan op dit verzoek tot taalwijziging en dit wegens “omstandigheden die eigen zijn aan de zaak”. Nochtans ziet het Hof van Cassatie streng toe op argumenten die politierechters aanhalen om de taalverwijzing te weigeren. Zo oordeelde het Hof reeds dat de aanwezigheid van tolken géén afdoende reden is om de taalverwijzing te weigeren.

Indien echter de beklaagde zijn eerdere verklaringen in het Nederlands aflegde, kan hij daarna voor de Politierechtbank niet rechtmatig verzoeken om de zaak naar een Franstalige politierechtbank te verzenden.

Zo ook bijvoorbeeld kan de aanwezigheid van talrijke burgerlijke partijen en het feit dat zij zich bij een taalwijziging allen zouden dienen te verplaatsen verhinderen dat de zaak naar een politierechtbank in het andere taalgebied verzonden wordt.

Erg eenduidig zijn de regels omtrent een taalwijziging aldus niet. In feite dient er geval per geval na gegaan te worden of een taalwijziging gevraagd kan worden, rekening houdend met de bestaande rechtspraak.

Wij behandelen dossiers zowel in het Frans als in het Nederlands en zijn graag bereid met u na te gaan of uw zaak verwezen kan worden.