Aurélie Huwaert

Cassatieberoep in strafzaken (II)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het cassatieberoep dient te worden aangetekend binnen de vijftien dagen na de uitspraak en wordt gedaan door het afleggen van een verklaring door de belanghebbende partij op de griffie van het gerecht die de uitspraak heeft gewezen. Deze verklaring dient te word...

LEES MEER

Cassatieberoep in strafzaken (I)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het Hof van Cassatie neemt overeenkomstig art. 608 Ger. Wb. kennis van beslissingen in laatste aanleg die voor het Hof worden gebracht wegens een overtreding van de wet of wegens een schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. ...

LEES MEER

De verschuldigdheid van de commissie van een vastgoedmakelaar

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer met een vastgoedmakelaar een bemiddelingsovereenkomst wordt afgesloten waarbij de makelaar instaat voor het vinden van een kandidaat-koper, vermeldt deze overeenkomst wanneer een commissie of courtage verschuldigd is. De commissie is alleszins verschuldi...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – de plaats van het schadegeval (IV)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Art. 29bis WAM-wet bepaalt dat de vergoedingsregeling van toepassing is op de plaatsen bedoeld in art. 2 § 1 WAM-wet. Art. 2 § 1 WAM-wet bepaalt: "tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor ee...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – het begrip ongeval (III)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een verkeersongeval betreft ieder ongeval bij het zich verplaatsen van personen, met of zonder voertuig en ongeacht het type van voertuig. De val van een voetganger tijdens een verplaatsing wordt beschouwd als een verkeersongeval. Door het Hof van Cassatie wo...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – het begrip motorvoertuig (II)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De toepassing van de vergoedingsregeling op grond van art. 29bis WAM-wet vereist dat er een motorvoertuig bij het verkeersongeval betrokken is. Een motorvoertuig wordt door art. 1 WAM-wet gedefinieerd als een rij- of voertuig dat bestemd is om zich over de grond...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – toepassing van art.29 bis WAM-wet (I)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Art. 29bis WAM-wet bepaalt: "Bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokk...

LEES MEER

Bewarend beslag onder derden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer een schuldeiser een openstaande schuldvordering heeft ten aanzien van iemand en deze schuldvordering zeker, opeisbaar en vaststaand is, kan bewarend beslag gelegd worden. Indien bepaalde goederen zich echter niet in handen van de schuldenaar bevinden, ka...

LEES MEER

De uitwissing van veroordelingen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Art. 619 van het Wetboek van Strafvordering voorziet dat veroordelingen tot een politiestraf worden uitgewist na een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de definitieve rechterlijke beslissing. Met politiestraf worden zowel de politiegevangenisstraffe...

LEES MEER

Staat van het gehuurde goed

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Overeenkomstig art. 2 van de Woninghuurwet dient het gehuurde goed te beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Door de Koning werden de vereisten waaraan minstens moet worden voldaan vastgelegd in het Koninklijk Beslu...

LEES MEER

De handelsagentuurovereenkomst

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Overeenkomstig art. 1 van de Wet van 13 april 1995 is een handelsagentuurovereenkomst een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere partij, de principaal, zonder dat hij onder diens gezag staat, permanent en tegen vergoeding belast wordt m...

LEES MEER

De indicatieve tabel

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het begroten van schade, zowel lichamelijke als materiële schade, levert in de praktijk enorm veel problemen op. Vaak is de schade wel gekend doordat deskundigen zich hierover hebben uitgesproken, maar valt deze schade cijfermatig zeer moeilijk te begroten. T...

LEES MEER