Ine Leirs

Een testament, is dat nodig?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Waar komen mijn bezittingen terecht na mijn overlijden? Voorziet de wetgever in een regelgeving of neem ik best zelf een beslissing?De wetgever voorziet in een wettelijk systeem indien de overledene geen wilsbeschikking heeft nagelaten. In dit geval worden de e...

LEES MEER

1 november 2023: een hoogdag voor de pachtwetgeving

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zoals het reeds lang stond aangekondigd, treedt op 1 november 2023 het nieuw Vlaams Pachtdecreet in werking.Net zoals bij het Waals Pachtdecreet zullen de rechtsregels van het Vlaams Pachtdecreet meteen van toepassing zijn, dit zowel op oude (!) als op nieuw ge...

LEES MEER

Het optioneel beding van terugkeer

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De schenking van een goed kan gebeuren onder een reeks van modaliteiten. Eén van de mogelijke modaliteiten is het conventioneel / optioneel beding van terugkeer.Dergelijk beding kan onder andere uitwerking krijgen wanneer de begiftigde komt te overlijden vooral...

LEES MEER

Verkrijgende verjaring – nu ook als actiemiddel in een gerechtelijke procedure

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De figuur van verkrijgende verjaring heeft tot doel eigendom te verkrijgen over een onroerend goed, en dit als gevolg van een langdurig gebruik van voormeld goed.Concreet kan het dertigjarig gebruik van een onroerend goed door een bezitter dewelke niet de eigen...

LEES MEER

Landbouwgronden in huur: welke mogelijkheden zijn er?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De huur van landbouwgronden wordt zowel door eigenaars en huurders vaak gelinkt aan de regels van de Pachtwet. De Pachtwet kent een sterke bescherming ten aanzien van de pachter/landbouwer en verschillende modaliteiten (denk aan de pachtprijs, de pachtopzegmogelijk...

LEES MEER

Methode Hobin: een tool voor de berekening van het onderhoudsgeld

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij een splitsing van de ouders dienen er maatregelen te worden genomen ten aanzien van de gemeenschappelijke minderjarige kinderen.Een eerste maatregel heeft betrekking op de verblijfsregeling (zie hiervoor ons artikel d.d. 21.03.2022). Daarnaast speelt de vra...

LEES MEER

E-steps – nieuwe wetgeving treedt vanaf 1 juli 2022 in werking

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De elektrische (deel)step lijkt het al een tijdje te winnen van de fiets en de wagen, zeker in stadscentra. Het aantal gebruikers kent een enorme opmars.Gebruikers opgelet! Vanaf 1 juli 2022 zijn enkele nieuwe wetsregels in voeging getreden. Wij sommen voor u d...

LEES MEER

Het voorlopig bewind: de touwtjes in eigen handen houden door ze aan iemand anders te geven?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het voorlopig bewind is een beschermingsmaatregel bij uitstek. In tegenstelling tot wat het voor sommigen mag lijken, kent het voorlopig bewind een zeer persoonlijke aanpak dewelke iedere keer op maat wordt gemaakt afhankelijk van de te beschermen persoon.Deze ...

LEES MEER

Bovenmatige burenhinder, valt dat ook onder het misdrijf belaging?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In een eerdere blog werd de inhoud van het misdrijf belaging uitvoerig uiteengezet door Mr. Vandebroeck en Mr. Liesenborghs. Het misdrijf zo...

LEES MEER

Heb ik als eigenaar eigenlijk iets te zeggen over mijn in pacht gegeven grond?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De toepassing van de Pachtwet op de huur van landbouwpercelen leidt bij de eigenaars ervan vaak tot een knoop in de maag. Overal gaan verhalen rond dat een pachter ontzettend uitgebreid wordt beschermd, en dat je als eigenaar eigenlijk niets meer te zeggen hebt ove...

LEES MEER

Een op maat gemaakte verblijfsregeling voor de kinderen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer het voor de ouders niet langer mogelijk is om samen te leven, moet er in eerste instantie worden nagedacht over de toekomst van de kinderen.Bij wie zullen zij wonen? Wanneer zullen ze bij de ene ouder dan wel bij de andere ouder verblijven? En is het al...

LEES MEER