Jan De Rieck

Een nieuwe manier om het geschil op te lossen: de minnelijke schikking – deel 2

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Door de wet van 19 december 2023 werd aan elke rechtbank de mogelijkheid geboden om een “kamer voor minnelijke schikking” op te richten.Eerder legden we reeds uit dat partijen “vooraf” hun geschil kunnen voorleggen aan een bevoegde rechter. Echter, ook als er r...

LEES MEER

Een nieuwe manier om het geschil op te lossen: de minnelijke schikking – deel 1

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zoals eerder reeds uitgelegd heeft de wet van 19 december 2023 tot wijziging van diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken, de minnelijke schikking geïntroduceerd.Vanaf nu kunnen de partijen hun geschil “vooraf ter minnelijke schikking voorleggen...

LEES MEER

Een nieuwe afdeling bij iedere rechtbank: de kamer voor minnelijke schikking

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 19 december 2023 werd een wet aangenomen tot wijziging van diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken.Hierbij wordt bij elke rechtbank een “kamer voor minnelijke schikking” opgericht. Er komt dus een dergelijke kamer voor minnelijke schikking b...

LEES MEER

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden – de besloten voorbereiding van het faillissement – deel 4

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Eerder legden we uit hoe de samenwerking loopt tussen de beoogd curator en de ondernemer en hoe zij samen de overdracht en het faillissement van de onderneming voorbereiden.Tijdens die periode van maximaal twee maal dertig dagen, blijft de onderneming gewoon ve...

LEES MEER

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden – de besloten voorbereiding van het faillissement – deel 3

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Eerder legden we uit wat de bedoeling is van de besloten voorbereiding van het faillissement, nl. een manier om in alle discretie de overdracht van het geheel of een deel van de onderneming voor te bereiden, samen met de aanvraag tot faillissement.Indien de rec...

LEES MEER

Faillissement René – Richard BVBA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 19 oktober 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd René - Richard BVBA met maatschappelijke zetel te 3000 LEUVEN, Naamsestraat 84, ingeschreven onder het KBO-nummer 0437.250.363, in faling verklaard.Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als c...

LEES MEER

Faillissement Tetea Construct VOF

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 26 oktober 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Tetea Construct VOF met maatschappelijke zetel te 3200 AARSCHOT, Herseltsesteenweg 76, ingeschreven onder het KBO-nummer 0689.873.797, in faling verklaard.Mr. Jan De Rieck werd aangestel...

LEES MEER

Faillissement Europa Trans ALB BV

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 26 oktober 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Europa Trans ALB BV met maatschappelijke zetel te 3360 BIERBEEK, Bruulstraat 127, ingeschreven onder het KBO-nummer 0755.704.333, in faling verklaard.Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als...

LEES MEER

Faillissement Harkat Driss

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 26 oktober 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Harkat Driss, wonende te 3390 TIELT-WINGE, Wingerstraat 6, ingeschreven onder het KBO-nummer 0737.766.657, in faling verklaard.Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator.Indien u s...

LEES MEER

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden – de besloten voorbereiding van het faillissement – deel 2

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een onderneming verkeert in staat van faillissement als aan twee voorwaarden is voldaan: je bent op duurzame wijze niet meer in staat om je betalingen uit te voeren én je krijgt geen krediet meer. In principe moet je dan binnen de maand, het faillissement aanvragen...

LEES MEER

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden – de besloten voorbereiding van het faillissement – deel 1

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ondernemingen in moeilijkheden hebben een aantal mogelijkheden. Je kan een tijdelijke bescherming vragen tegen je schuldeisers, via de gerechtelijke reorganisatie of je kan het faillissement aanvragen, wat meteen het einde betekent van de onderneming. Een gemeensch...

LEES MEER

Advocaten-leuven.be informeert: de erkende bemiddeling; hoe verloopt dat?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Je kan quasi elk geschil ook oplossen door het voor te leggen aan een erkend bemiddelaar. Dit is een alternatieve manier van geschillenoplossing, die  door de partijen zelf kan gekozen worden of zelfs kan opgestart worden nadat er reeds een procedure voor de rechtb...

LEES MEER