Jan De Rieck

Advocaten-leuven.be informeert: de erkende bemiddeling; hoe verloopt dat?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Je kan quasi elk geschil ook oplossen door het voor te leggen aan een erkend bemiddelaar. Dit is een alternatieve manier van geschillenoplossing, die  door de partijen zelf kan gekozen worden of zelfs kan opgestart worden nadat er reeds een procedure voor de rechtb...

LEES MEER

Advocaten-leuven.be informeert: de erkende bemiddeling in essentie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In een eerdere post legden we uit dat artikel 444 lid 2 Gerechtelijk wetboek aan de advocaat oplegt om het cliënteel in te lichten over andere manieren (dan via de rechtbank) om een geschil op te lossen.Zo kan je het geschil voorleggen aan een erkend bemiddelaa...

LEES MEER

Advocaten-leuven.be informeert: bemiddeling een andere manier om geschillen op te lossen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Art. 444 lid 2 Gerechtelijk Wetboek zegt het volgende over advocaten:“Zij informeren de rechtszoekende over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. Indien zij van mening zijn dat een minnelijk...

LEES MEER

Ook de wettelijke interesten gaan de hoogte in

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Alles wordt blijkbaar duurder. Maar dat hoeft niet voor iedereen negatief te zijn.Zo is er de wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken. Dit is de interestvoet die van toepassing is zowel in privé geschillen als in handelsgeschillen waar particulie...

LEES MEER

Het deskundigenonderzoek in bouwzaken

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Belg wordt met een baksteen in de maag geboren. Wanneer deze met zijn gegeerde bouwproject kan starten, is de hoop groot dat de werken geheel volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd en tijdig kunnen worden afgerond. Helaas is dit niet altijd de realitei...

LEES MEER

Faillissement ABFisc Tienen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank te Leuven d.d. 09.03.2023 werd het faillissement uitgesproken van de BV ABFisc, met zetel te 3300 Tienen, Hennenmarkt 4.Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank te Leuven d.d. 30.03.2023 werd het faillissement bevestigd. H...

LEES MEER

Faillissement Horvat Jan

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 2 maart 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Horvat Jan, geboren te KOSTICE (TSJECHO-SLOWAKIJE) op 01/03/1991, voorheen wonende te 3290 DIEST, Schotlandstraat 25, aldaar afgevoerd van ambtswege in datum van 14/11/2022 en thans zonder geke...

LEES MEER

Faillissement ABFisc BV

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 9 maart 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd ABFisc BV met maatschappelijke zetel te 3300 TIENEN, Hennemarkt 4, ingeschreven onder het KBO-nummer 0466.320.867, in faling verklaard.Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator.Indie...

LEES MEER

Faillissement Main Select Company BV

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 9 maart 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Main Select Company BV met maatschappelijke zetel te 3300 TIENEN, Aarschotsesteenweg 469, ingeschreven onder het KBO-nummer 0646.950.478, in faling verklaard.Mr. Jan De Rieck werd aangestel...

LEES MEER

Faillissement Stelling BVBA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 2 maart 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Stelling BVBA met maatschappelijke zetel te 3320 HOEGAARDEN, Nerm 72A, ingeschreven onder het KBO-nummer 0546.937.765, in faling verklaard.Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator.I...

LEES MEER

Een nieuwe medewerkster

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het kantoor verwelkomt een nieuwe medewerkster, Ibe Mesotten.Zij is een laatstejaarsstudente Rechtspraktijk aan de UCLL en zal gedurende 10 weken bij ons kantoor stage lopen.Ibe is een vrolijke twintiger, punctueel en leergierig. Zij wil graag op korte tij...

LEES MEER

Gerechtelijke vereffening Liseac BV

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis d.d. 31.01.2023 van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, werd mr Jan De Rieck aangesteld als vereffenaar vanLISEAC BV, met maatschappelijke zetel te 1770 Liedekerke, Stationsstraat 199 en KBO nr. 0475.284.855.All...

LEES MEER