Bouwheren, aannemers en architecten

Bouwgeschillen: Wet Breyne

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bouwen in al haar aspecten kan de nodige struikelblokken met zich meebrengen. Deze kunnen zich voordoen bij de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst en er worden doorgaans diverse partijen bij betrokken (bouwheer, bouwpromotors, aannemers, architecten...

LEES MEER

Het beperkt deskundig onderzoek bij bouwgeschillen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij bouwgeschillen stelt de rechtbank vaak een expert aan om de problematiek technisch te onderzoeken. Een veelgehoorde klacht is dat dergelijke expertises tijdrovend en duur kunnen zijn.Aan de Leuvense rechtbanken bestaat evenwel een alternatief, dat snel en r...

LEES MEER

De 10-jarige aansprakelijkheid binnenkort ook voor aannemers verzekerd

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij bouwgeschillen spreken we traditioneel over de bouwheer, de architect en de aannemer. De architect is verplicht om zich te verzekeren, wat voor de aannemer evenwel niet het geval is. Bij bouwgeschillen, maakt dit natuurlijk een groot verschil.Indien er een ...

LEES MEER

De tienjarige aansprakelijkheid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op bouwspecialisten zoals een architect, een (onder)aannemer en studie- of controlebureaus rust een tienjarige aansprakelijkheid voor bepaalde gebreken in bouwwerken. Een gebrek valt onder het regime van de tienjarige aansprakelijkheid indien het aan de volgende v...

LEES MEER

De bijzondere aansprakelijkheid van de specialist-aannemer

Een specialist-aannemer heeft een zogezegde "speciale” aansprakelijkheid.Deze aansprakelijkheid houdt in dat de verbintenissen van een specialist-aannemer veelal als resultaats- of een garantieverbintenis gekwalificeerd worden[1].In geval van een gespecialiseerd uitvoerder wordt dez...

LEES MEER

Arrest Hof van Beroep Brussel

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In een zaak die ons kantoor behartigde werd een procedure gevoerd door de Orde van Architecten ten aanzien van een particulier zijnde niet-architect die zelf wenste over te gaan tot het opmaken van plans en de controle op de uitvoering van de werken van zijn eigen ...

LEES MEER

Hebt u altijd een architect nodig?

Wanneer u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt moet u in principe conform art. 4 van de wet van 20.02.1939 beroep doen op de medewerking van een architect voor:

  • het opmaken van de plans
  • de controle op de uitvoering van de werken
Voor welke werken is de med...

LEES MEER

Heeft je (onder)aannemer fiscale schulden???

Behalve als je als privé-persoon en voor louter privé-doeleinden bouwt, is dit een belangrijke vraag.Tot vrij recent kon je immers aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale schulden van je (onder)aannemer als die niet geregistreerd was en je niet 15 % van de factuur had doorgestort naar de fi...

LEES MEER