Voor de burger

Een nieuwe manier om het geschil op te lossen: de minnelijke schikking – deel 2

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Door de wet van 19 december 2023 werd aan elke rechtbank de mogelijkheid geboden om een “kamer voor minnelijke schikking” op te richten.Eerder legden we reeds uit dat partijen “vooraf” hun geschil kunnen voorleggen aan een bevoegde rechter. Echter, ook als er r...

LEES MEER

Een nieuwe manier om het geschil op te lossen: de minnelijke schikking – deel 1

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zoals eerder reeds uitgelegd heeft de wet van 19 december 2023 tot wijziging van diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken, de minnelijke schikking geïntroduceerd.Vanaf nu kunnen de partijen hun geschil “vooraf ter minnelijke schikking voorleggen...

LEES MEER

Een nieuwe afdeling bij iedere rechtbank: de kamer voor minnelijke schikking

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 19 december 2023 werd een wet aangenomen tot wijziging van diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken.Hierbij wordt bij elke rechtbank een “kamer voor minnelijke schikking” opgericht. Er komt dus een dergelijke kamer voor minnelijke schikking b...

LEES MEER

Wat als je als buur, milieugroep gedagvaard wordt door een projectontwikkelaar of bedrijf?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SLAPP: buren versus projectontwikkelaarEen projectontwikkelaar dagvaardde in 2023 drie omwonenden van een lokaal projectgebied. Er zouden in casu een tachtigtal woningen in de dorpskern bijkomen. In totaal tekenden 72 omwonenden beroep aan tege...

LEES MEER

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Huurachterstal heeft altijd het risico tot gevolg dat de woninghuurovereenkomst op verzoek van de verhuurder wordt ontbonden middels tussenkomst van de bevoegde Vrederechter.Deze ingrijpende sanctie moet uiteraard in verhouding zijn tot de miskenning van de huu...

LEES MEER

Een testament, is dat nodig?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Waar komen mijn bezittingen terecht na mijn overlijden? Voorziet de wetgever in een regelgeving of neem ik best zelf een beslissing?De wetgever voorziet in een wettelijk systeem indien de overledene geen wilsbeschikking heeft nagelaten. In dit geval worden de e...

LEES MEER

Ons kantoor in de pers: “Brave opa” vrijgesproken voor belaging van naburig veevoerderbedrijf

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het Nieuwsblad en het Laatste Nieuws berichten over een bezorgde grootvader door een lokaal veevoederbedrijf werd beticht van belaging. Ons kantoor stond de man bij in het verre Ieper.Volgens het veevoederbedrijf, gelegen naast een lokale dorpsschool in het lan...

LEES MEER

Procedures tegen 3M Belgium en Artikel 4 VTSv – een doorbraak?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sinds het PFOS schandaal in 2021 aan het licht kwam werden reeds een groot aantal procedures aangespannen. Enerzijds tegen het bedrijf dat de verontreiniging veroorzaakte: 3M Belgium.Anderzijds ook tegen de Vlaamse overheid, OVAM en de bouwheer van Oosterweel: ...

LEES MEER

Raad van State blokkeert grootste ontbossing van de eeuw – Kantoor in de pers

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In haar arrest van 4 juli 2023, vernietigde de Raad van State het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Bocholt van 27 mei 2021 waarbij het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zandcluster Kaulille’ definitief wordt vastgesteld.Door dit RUP zou 120 he...

LEES MEER

Schending Nitraatrichtlijn – veroordeling waterkwaliteit in Vlaanderen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In het vonnis van 21 juni 2023 veroordeelde de Voorzitter van de rechtbank eerste aanleg Brussel het Vlaamse Gewest voor het niet naleven van de Nitraatrichtlijn.Mr. Verstraeten trad op voor vijf vzw’s: Greenpeace Belgium, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, WWF...

LEES MEER

Publiek belang van de boom – klimaatopwarming!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 13.06.2023 stelde de Vrederechter te Lier dat twee oude Eikenbomen geen bovenmatige burenhinder aan hun buren berokkenden en bijgevolg niet gesnoeid of gekapt dienden te worden.Onze cliënt werd gedagvaard door twee buren die grenzen aan de tuin w...

LEES MEER