Geen categorie

Advocaten-leuven.be informeert: bemiddeling een andere manier om geschillen op te lossen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Art. 444 lid 2 Gerechtelijk Wetboek zegt het volgende over advocaten:“Zij informeren de rechtszoekende over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. Indien zij van mening zijn dat een minnelijk...

LEES MEER

Ook de wettelijke interesten gaan de hoogte in

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Alles wordt blijkbaar duurder. Maar dat hoeft niet voor iedereen negatief te zijn.Zo is er de wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken. Dit is de interestvoet die van toepassing is zowel in privé geschillen als in handelsgeschillen waar particulie...

LEES MEER

Kantoor in de pers – Kappen van bomen studie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ons kantoor mocht het voorbije jaar in opdracht van het departement Omgeving samen met de vzw BOS+, een studie uitwerken over het kappen van bomen buiten bos. Enerzijds werden de kenmerken van vergunningsaanvragen voor het kappen van bomen buiten bos in kaart gebra...

LEES MEER

Vernietiging DBRC-decreet – Grondwettelijk Hof – principieel arrest – toegang tot de rechter voor milieuverenigingen en buurtcomités

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het Grondwettelijk Hof vernietigt artikel 35, 2° en 3°[1] van het DBRC-decreet. Bij belangrijk arrest van 11 april 2023. Dit is  een decreetswijziging op initiatief van minister Demir die het moeilijker maakte om vergunningen aa...

LEES MEER

BAS procedure levert verhoopt resultaat op

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Advocaten Chris Vandebroeck en Charlotte Liesenborghs hebben met succes de belangen van OH Leuven verdedigd voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).KV Mechelen en het bondsparket hadden beroep aangetekend tegen de beslissing van de Disciplinaire Raad...

LEES MEER

Het deskundigenonderzoek in bouwzaken

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Belg wordt met een baksteen in de maag geboren. Wanneer deze met zijn gegeerde bouwproject kan starten, is de hoop groot dat de werken geheel volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd en tijdig kunnen worden afgerond. Helaas is dit niet altijd de realitei...

LEES MEER

Het kantoor in de pers

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Lees het artikel op Het Nieuwsblad hierLees het artikel op ROBtv  LEES MEER

Faillissement ABFisc Tienen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank te Leuven d.d. 09.03.2023 werd het faillissement uitgesproken van de BV ABFisc, met zetel te 3300 Tienen, Hennenmarkt 4.Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank te Leuven d.d. 30.03.2023 werd het faillissement bevestigd. H...

LEES MEER

Advocaten Leuven op de rode loper

Het volledige team van Advocaten Leuven tekende present op de Charity Night van OH Leuven.Wij hadden ‘El Pistolero’ Mario Gonzalez aan onze tafel.Een geslaagde avond voor ons kantoor dat haar steentje heeft bijgedragen aan de shirtverkoop.Het Inloophuis Leuven en de vzw Erat waren dit ja...

LEES MEER

Faillissement Horvat Jan

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 2 maart 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Horvat Jan, geboren te KOSTICE (TSJECHO-SLOWAKIJE) op 01/03/1991, voorheen wonende te 3290 DIEST, Schotlandstraat 25, aldaar afgevoerd van ambtswege in datum van 14/11/2022 en thans zonder geke...

LEES MEER

Faillissement ABFisc BV

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 9 maart 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd ABFisc BV met maatschappelijke zetel te 3300 TIENEN, Hennemarkt 4, ingeschreven onder het KBO-nummer 0466.320.867, in faling verklaard.Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator.Indie...

LEES MEER

Faillissement Main Select Company BV

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 9 maart 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Main Select Company BV met maatschappelijke zetel te 3300 TIENEN, Aarschotsesteenweg 469, ingeschreven onder het KBO-nummer 0646.950.478, in faling verklaard.Mr. Jan De Rieck werd aangestel...

LEES MEER