Geen categorie

Advocaten Leuven helpt nu ook bij bemiddeling

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het is stilaan een traditie aan het worden: in de zomervakantie worden, vaak zonder veel ophef, allerlei wetten van kracht die nochtans niet zonder belang zijn. Zo werd in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2018 de wet gepubliceerd “houdende diverse bepalingen inza...

LEES MEER

Zijn de gegevens van uw onderneming reeds beschermd?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 25 mei 2018 verkrijgt de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (hierna: AVG) directe werking in de gehele Europese Unie. Een nieuwe dag, een nieuwe wet die uitwerking krijgt, zal u ongetwijfeld vermoeden, evenwel zijn de gevolgen voor (Belgische) o...

LEES MEER

Collegiale besluitvorming in vennootschappen: collega’s vereist

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent inzake strafzaken deed op 6 juni 2017 een opvallende uitspraak. Bij besluitvorming in het kader van een naamloze vennootschap legt artikel 512 van het Wetboek van Vennootschappen het principe op da...

LEES MEER

Raad van State schorst GRUP “Uitbreiding transportbedrijf H. Essers”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 4 juli 2017 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten om de vordering tot schorsing, ingesteld door een aantal verenigingen die beogen het leefmilieu te beschermen, in te willigen. Het transportportbedrijf H. Essers heeft de afg...

LEES MEER

Vergoedingsmogelijkheid voor slachtoffers Zaventem en Maalbeek

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 22 maart 2016 werden diverse aanslagen in en rond Brussel gepleegd waarbij in totaal 35 mensen om het leven kwamen. Er waren ook vele gewonden, die zowel lichamelijk als emotioneel gekwetst waren. Vele van deze gewonden of nabestaanden weten niet op welke man...

LEES MEER

Bewarend beslag onder derden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer een schuldeiser een openstaande schuldvordering heeft ten aanzien van iemand en deze schuldvordering zeker, opeisbaar en vaststaand is, kan bewarend beslag gelegd worden. Indien bepaalde goederen zich echter niet in handen van de schuldenaar bevinden, ka...

LEES MEER

Nieuwe grensbedragen voor loonsbeslag sinds 01 januari 2014

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Schuldeisers kunnen onder bepaalde omstandigheden, trachten beslag te leggen op het loon dat je werkgever betaalt. De werkgever zal dan verplicht zijn om je loon door te storten aan de schuldeiser. Een deel van je loon is evenwel "niet vatbaar voor beslag” en h...

LEES MEER

Eerste schorsingsarrest RVV: moeilijk te herstellen ernstig nadeel

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In het Eerste schorsingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt het moeilijk te herstellen ernstig nadeel aanvaard. De Raad die zich in voorgaanden uitermate streng had opgesteld in de beoordeling van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel aanva...

LEES MEER

Hoogstammige bomen van je buren: wat doe je eraan?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 1 Overeenkomstig art. 35 van het Veldwetboek mogen hoogstammige bomen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden. Bij ontstentenis van een zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter van de scheidi...

LEES MEER

Verbod op het houden van dieren

[vc_row][vc_column][vc_column_text] I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

LEES MEER