Handelen en ondernemen – contracten

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden – de besloten voorbereiding van het faillissement – deel 4

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Eerder legden we uit hoe de samenwerking loopt tussen de beoogd curator en de ondernemer en hoe zij samen de overdracht en het faillissement van de onderneming voorbereiden.Tijdens die periode van maximaal twee maal dertig dagen, blijft de onderneming gewoon ve...

LEES MEER

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden – de besloten voorbereiding van het faillissement – deel 3

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Eerder legden we uit wat de bedoeling is van de besloten voorbereiding van het faillissement, nl. een manier om in alle discretie de overdracht van het geheel of een deel van de onderneming voor te bereiden, samen met de aanvraag tot faillissement.Indien de rec...

LEES MEER

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden – de besloten voorbereiding van het faillissement – deel 2

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een onderneming verkeert in staat van faillissement als aan twee voorwaarden is voldaan: je bent op duurzame wijze niet meer in staat om je betalingen uit te voeren én je krijgt geen krediet meer. In principe moet je dan binnen de maand, het faillissement aanvragen...

LEES MEER

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden – de besloten voorbereiding van het faillissement – deel 1

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ondernemingen in moeilijkheden hebben een aantal mogelijkheden. Je kan een tijdelijke bescherming vragen tegen je schuldeisers, via de gerechtelijke reorganisatie of je kan het faillissement aanvragen, wat meteen het einde betekent van de onderneming. Een gemeensch...

LEES MEER

Advocaten-leuven.be informeert: de erkende bemiddeling; hoe verloopt dat?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Je kan quasi elk geschil ook oplossen door het voor te leggen aan een erkend bemiddelaar. Dit is een alternatieve manier van geschillenoplossing, die  door de partijen zelf kan gekozen worden of zelfs kan opgestart worden nadat er reeds een procedure voor de rechtb...

LEES MEER

Advocaten-leuven.be informeert: de erkende bemiddeling in essentie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In een eerdere post legden we uit dat artikel 444 lid 2 Gerechtelijk wetboek aan de advocaat oplegt om het cliënteel in te lichten over andere manieren (dan via de rechtbank) om een geschil op te lossen.Zo kan je het geschil voorleggen aan een erkend bemiddelaa...

LEES MEER

Advocaten-leuven.be informeert: bemiddeling een andere manier om geschillen op te lossen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Art. 444 lid 2 Gerechtelijk Wetboek zegt het volgende over advocaten:“Zij informeren de rechtszoekende over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. Indien zij van mening zijn dat een minnelijk...

LEES MEER

Ook de wettelijke interesten gaan de hoogte in

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Alles wordt blijkbaar duurder. Maar dat hoeft niet voor iedereen negatief te zijn.Zo is er de wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken. Dit is de interestvoet die van toepassing is zowel in privé geschillen als in handelsgeschillen waar particulie...

LEES MEER

Gerechtelijke vereffening Liseac BV

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis d.d. 31.01.2023 van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, werd mr Jan De Rieck aangesteld als vereffenaar vanLISEAC BV, met maatschappelijke zetel te 1770 Liedekerke, Stationsstraat 199 en KBO nr. 0475.284.855.All...

LEES MEER

Landbouwgronden in huur: welke mogelijkheden zijn er?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De huur van landbouwgronden wordt zowel door eigenaars en huurders vaak gelinkt aan de regels van de Pachtwet. De Pachtwet kent een sterke bescherming ten aanzien van de pachter/landbouwer en verschillende modaliteiten (denk aan de pachtprijs, de pachtopzegmogelijk...

LEES MEER

De betalingstermijn in B2B wordt vastgelegd op maximaal 60 kalenderdagen.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Al sinds 2002 bestaat er een Wet ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij handelstransacties tussen ondernemingen.Er werd onder meer in bepaald dat de termijn om te betalen 30 dagen bedraagt, maar dat de partijen hierover wel andere afspraken kunnen make...

LEES MEER

Bemiddeling: de oplossing voor uw geschil met een nieuwe deontologische code: deel 2.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Eerder legden we reeds uit dat bemiddeling een georganiseerde manier is om tot een win-win oplossing te komen die door de partijen zelf wordt gedragen. Geen door een rechter opgelegd verdict, maar een oplossing waar alle partijen kunnen mee leven. Zie ondermeer onz...

LEES MEER