HOMEPAGINA

Vergunning AB InBev onwettig verklaard

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De omgevingsvergunning van AB INbev voor het uitbaten van haar brouwerij te Leuven werd vernietigd door de RvV (Raad voor Vergunningsbetwistingen)Op verzoek van Johan Verstraeten werd de vergunning -verleend op 29/11/2022- vernietigd.De vergunning wordt ver...

LEES MEER

Een nieuwe manier om het geschil op te lossen: de minnelijke schikking – deel 2

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Door de wet van 19 december 2023 werd aan elke rechtbank de mogelijkheid geboden om een “kamer voor minnelijke schikking” op te richten.Eerder legden we reeds uit dat partijen “vooraf” hun geschil kunnen voorleggen aan een bevoegde rechter. Echter, ook als er r...

LEES MEER

Een nieuwe manier om het geschil op te lossen: de minnelijke schikking – deel 1

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zoals eerder reeds uitgelegd heeft de wet van 19 december 2023 tot wijziging van diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken, de minnelijke schikking geïntroduceerd.Vanaf nu kunnen de partijen hun geschil “vooraf ter minnelijke schikking voorleggen...

LEES MEER

Een nieuwe afdeling bij iedere rechtbank: de kamer voor minnelijke schikking

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 19 december 2023 werd een wet aangenomen tot wijziging van diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken.Hierbij wordt bij elke rechtbank een “kamer voor minnelijke schikking” opgericht. Er komt dus een dergelijke kamer voor minnelijke schikking b...

LEES MEER

Wat als je als buur, milieugroep gedagvaard wordt door een projectontwikkelaar of bedrijf?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SLAPP: buren versus projectontwikkelaarEen projectontwikkelaar dagvaardde in 2023 drie omwonenden van een lokaal projectgebied. Er zouden in casu een tachtigtal woningen in de dorpskern bijkomen. In totaal tekenden 72 omwonenden beroep aan tege...

LEES MEER

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het kantoor verwelkomt een nieuwe medewerkster, Gaëlle Feltgen.Zij is een laatstejaarsstudente Rechtspraktijk aan de UCLL en zal gedurende 10 weken bij ons kantoor stage lopen.Gaëlle is een vrolijke twintiger, punctueel en leergierig. Zij wil graag op kort...

LEES MEER

De vergunning onder voorwaarden – een vergiftigd geschenk?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer men een aanvraag voor omgevingsvergunning indient denkt men op voorhand meestal aan twee uitkomsten: ik bekom de vergunning of de vergunning wordt geweigerd.In realiteit is het echter mogelijk dat een vergunning verleend wordt, maar wel onder “voorwaard...

LEES MEER

Opgelet, aanzuivering huurachterstal onvoldoende om huurontbinding te vermijden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Huurachterstal heeft altijd het risico tot gevolg dat de woninghuurovereenkomst op verzoek van de verhuurder wordt ontbonden middels tussenkomst van de bevoegde Vrederechter.Deze ingrijpende sanctie moet uiteraard in verhouding zijn tot de miskenning van de huu...

LEES MEER

De natuurtoets: een meervoudige oefening voor de vergunningverlenende overheid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer een overheid een vergunningsaanvraag beoordeelt, is ze wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de vergunning geen vermijdbare schade aan de natuur veroorzaakt. Hiermee wordt de schade bedoeld die kan worden vermeden door de activiteit op een andere wijz...

LEES MEER

Vorderingen tegen de overheid versus de scheiding der machten – deel 1

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Anno 2023-2024 is de klimaatopwarming niet langer een taboe en worden er vaker vooruitstrevende wetgeving en initiatieven aangenomen om (zij het gedeeltelijk) deze te bestrijden. De wetgeving kan als onderwerp het bestrijden van luchtvervuiling, watervervuiling, bo...

LEES MEER

Een testament, is dat nodig?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Waar komen mijn bezittingen terecht na mijn overlijden? Voorziet de wetgever in een regelgeving of neem ik best zelf een beslissing?De wetgever voorziet in een wettelijk systeem indien de overledene geen wilsbeschikking heeft nagelaten. In dit geval worden de e...

LEES MEER