Huurders en verhuurders, VME’s

Bijzonder huurregime voor pop-upstores

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 1 september 2016 trad het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in werking, dat een specifieke oplossing bood voor de huurproblematiek van pop-upstores. Voordien bestonden er immers geen specifieke juridische regels over de verhuur van e...

LEES MEER

Waar moet ik op letten bij een huurcontract: toekomstmuziek en hedendaagse tonen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op basis van cijfers van Wonen Vlaanderen is gebleken dat er in 2001 reeds 452.864 Private huurwoningen op de markt waren. In 2005 steeg dit aantal naar 458.208 private huurwoningen. Dit aantal huurwoningen blijft stijgen. Maar kennen deze huurders en ver...

LEES MEER

Verjaring en huur: Wanneer verjaart mijn vordering inzake huur?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Burgerlijk Wetboek Art. 2273. De rechtsvordering van de verhuurders tot betaling van het bedrag dat volgt uit de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud verjaart door verloop van een jaar. De rechtsvordering van de huurders tot teruggave ...

LEES MEER

Leasing

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In de dagdagelijkse praktijk wordt er in ondernemingen veelvuldig gebruikt gemaakt van leasing . Bedrijfseconomisch is leasing immers een interessant werkmiddel. Een ondernemer moet bij leasing niet lenen, hetgeen hij/zij in veel gevallen wél moet doen bij een a...

LEES MEER

Plaatsbeschrijving

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Om ondubbelzinnig na te gaan in welke staat het gehuurde goed moet worden teruggegeven, is het van belang te weten of partijen een plaatsbeschrijving hebben opgemaakt. De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te maken, op tegenspraak en voor ...

LEES MEER

Staat van het gehuurde goed

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Overeenkomstig art. 2 van de Woninghuurwet dient het gehuurde goed te beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Door de Koning werden de vereisten waaraan minstens moet worden voldaan vastgelegd in het Koninklijk Beslu...

LEES MEER

Verlenging huur wegens buitengewone omstandigheden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Artikel 11 van de Woninghuurwet bepaalt dat, wanneer een huurovereenkomst vervalt of eindigt door een opzegging, de huurder op grond van buitengewone omstandigheden een verlenging kan vragen. De huurder moet deze verlenging uiterlijk een maand voor de vervaldag ...

LEES MEER

Wie dient een in- of uitrit vrij te maken na hevige sneeuwval in een appartementsgebouw?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De vraag die gesteld dient te worden is of een verhuurder van een ondergrondse staanplaats de verplichting heeft om de uitrit van de garage van een appartementsgebouw ten allen tijde sneeuwvrij te houden. Overeenkomstig art. 1719, 2° B.W. is de verhuurder verpli...

LEES MEER

Geen toegang voor huurder tot wat hij/zij huurt

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wat kan de huurder doen? De Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven boog zich over volgende situatie: De huurder huurt een appartement en een garage. Tengevolge van een conflict beslist de eigenaar de garage af te sluiten zodat de huurder er geen gebruik mee...

LEES MEER

Opzegging van huur voor eigen kinderen: Opletten!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een verhuurder kan een huurovereenkomst in de woninghuurwet opzeggen met een termijn van zes maanden, indien hij van plan is zelf werkelijk te gaan bewonen, dan wel te laten bewonen door bepaalde familieleden, zoals beschreven in artikel 3 § 2 van de woninghuurwet....

LEES MEER

Waarborg

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Geen plaatsbeschrijving – Geen voorbehoud sleutels Terug De Vrederechter van het 3e kanton te Leuven beslist in een vonnis als volgt: De huur werd op normale wijze beëindigd. Er werd geen plaatsbeschrijving opgemaakt bij intrede van het huurcontra...

LEES MEER

Nieuwe verwarmingsketel is een grote herstelling

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Vrederechter van het 2e kanton te Leuven diende zich te beraden over volgende casus. In de loop van de huurperiode diende de verwarmingsketel vervangen te worden. De huurder drong hiervoor aan bij de verhuurder. Gezien de huurder nood had aan...

LEES MEER