Onteigeningen

Onteigeningsnoodzaak

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Er is recente rechtspraak van de Raad voor vergunningsbetwistingen omtrent de onteigeningsnoodzaak.Zo stelde de Raad in het arrest van 3 maart 2020 (RvVb-A-1920-0620, STERCK) : “ Het enkel gegeven dat er voor een project mogelijke alternatieve locaties zijn, l...

LEES MEER

Onteigening ten algemene nutte

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De vroegere Omzendbrief van 14 oktober 2011 leek niet te vereisen dat het algemeen nut prevaleert: • « Indien de onteigening een particulier belang lijkt te dienen, kan er niettemin een dimensie van algemeen belang aan vasthangen ».De rechtspraak stelt : • H...

LEES MEER

Vrederechter weigert onteigening (2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 29 juni 2011 wees de Vrederechter van Grimbergen andermaal een vordering tot onteigening van de gemeente Zemst af.Dit is de vierde maal op korte tijd, in een onteigening van de gemeente Zemst.In casu betrof het een onteigening in het kader van het RUP We...

LEES MEER

Vrederechter weigert onteigening (1)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 29 juni 2011 wees de Vrederechter van Grimbergen andermaal een vordering tot onteigening van de gemeente Zemst af.Dit is de vierde maal op korte tijd, in een onteigening van de gemeente Zemst.In casu betrof het een onteigening in het kader van het RUP We...

LEES MEER

De Belgen en hun rechten: de Belgische Grondwet

In de artikelen 8 t.e.m. 32 worden de fundamentele rechten van de Belgen omschreven in de Belgische Grondwet.Deze zijn vaak niet echt goed gekend.Van sommige is niet geweten of ze effectief in de Grondwet staan.Het is nochtans belangrijk om deze fundamentele regels van de Belgische Grond...

LEES MEER

Onteigening: vonnis Rechtbank Eerste Aanleg Oudenaarde in graad van beroep

Ter informatie kunnen wij u meedelen dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde een belangrijk principieel vonnis in graad van beroep heeft geveld.Het betreft de bevoegdheid van de Minister die een machtiging verleent tot onteigening.Het principe zoals voorzien in artikel 22 van het bi...

LEES MEER

Een voorbeeld uit de praktijk in de gemeente Laakdal

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Een voorbeeld uit de praktijk in de gemeente Laakdal.

Onze cliënt wordt gedagvaard voor een onteigening voor een naastgelegen containerpark.
...

LEES MEER

Vonnis Vredegerecht Grimbergen (15-04-2011)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

In een vonnis van de Vrederechter te Grimbergen van 16 maart 2011 besliste de Vrederechter terecht dat een onteigeningsbesluit dat alleen getekend is door één minister onwettig is.

Onteigening Bertem Huldenberg N253

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Eens te meer is gebleken dat de onteigeningen die gebeurd zijn voor de heraanleg van de weg N253 totaal onnodig waren. Al te vaak wordt de wetgeving inzake onteigening verkeerd toegepast met alle rampzalige gevolgen vandien: mensen geraken hun huis kwijt dat ook e...

LEES MEER

Onteigeningen in Herent Brusselsesteenweg en omgeving

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het ziet er naar uit dat er onteigeningen zouden komen in Herent.De overheid voorziet er om de rooilijn te maximaliseren teneinde de Brusselsesteenweg te verbreden.Is zulks wettig? Welke voorwaarden dienen voldaan te zijn om dit realiseren?Dienen deze p...

LEES MEER