Berichten

De Belgen en hun rechten: de Belgische Grondwet

In de artikelen 8 t.e.m. 32 worden de fundamentele rechten van de Belgen omschreven in de Belgische Grondwet.Deze zijn vaak niet echt goed gekend.Van sommige is niet geweten of ze effectief in de Grondwet staan.Het is nochtans belangrijk om deze fundamentele regels van de Belgische Grond...

LEES MEER

Onteigening Bertem Huldenberg N253

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Eens te meer is gebleken dat de onteigeningen die gebeurd zijn voor de heraanleg van de weg N253 totaal onnodig waren. Al te vaak wordt de wetgeving inzake onteigening verkeerd toegepast met alle rampzalige gevolgen vandien: mensen geraken hun huis kwijt dat ook e...

LEES MEER

Onteigeningen in Herent Brusselsesteenweg en omgeving

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het ziet er naar uit dat er onteigeningen zouden komen in Herent.De overheid voorziet er om de rooilijn te maximaliseren teneinde de Brusselsesteenweg te verbreden.Is zulks wettig? Welke voorwaarden dienen voldaan te zijn om dit realiseren?Dienen deze p...

LEES MEER

Een nieuwe website onteigenen.be

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ons kantoor mag u een nieuwe website aanbieden nl. www.onteigenen.be Op deze website vindt u de relevante wetgeving met betrekking tot onteigeningen.U kan hierbij de volledige tekst terugvinden van het EVRM met betrekking tot onteigening, alsook de Grondwet, h...

LEES MEER

Onteigening

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vonnis Vredegerecht GrimbergenIn een vonnis van de Vrederechter te Grimbergen van 16 maart 2011 besliste de Vrederechter terecht dat een onteigeningsbesluit dat alleen getekend is door één minister onwettig is.Zoals door de onteigende opgeworpen ho...

LEES MEER

Lezing van Mr J. Verstraeten

Onteigening en RUPHeden zal Mr Johan Verstraeten een lezing geven over onteigeningen en RUP (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen).Dit vindt plaats in zaal De Prins in Zemst om 20u00.Voor meer informatie kan u terecht op www.vlamzemst.be...

LEES MEER

Voordracht Mr J. Verstraeten

Parkveld RUPMr Johan Verstraeten houdt op maandag 28.09.2009 om 20u30 een voordracht over de mogelijke proceduremiddelen tegen een RUP, Ruimtelijk Uitvoeringsplan.Concreet laat hij zich inspireren op het RUP Parkveld dat werd opgesteld te Leuven.Hij zal toelichten hoe een proced...

LEES MEER