Rechtspraak

Onteigeningsnoodzaak

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Er is recente rechtspraak van de Raad voor vergunningsbetwistingen omtrent de onteigeningsnoodzaak.Zo stelde de Raad in het arrest van 3 maart 2020 (RvVb-A-1920-0620, STERCK) : “ Het enkel gegeven dat er voor een project mogelijke alternatieve locaties zijn, l...

LEES MEER

Vrederechter weigert onteigening (2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 29 juni 2011 wees de Vrederechter van Grimbergen andermaal een vordering tot onteigening van de gemeente Zemst af.Dit is de vierde maal op korte tijd, in een onteigening van de gemeente Zemst.In casu betrof het een onteigening in het kader van het RUP We...

LEES MEER

Vrederechter weigert onteigening (1)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 29 juni 2011 wees de Vrederechter van Grimbergen andermaal een vordering tot onteigening van de gemeente Zemst af.Dit is de vierde maal op korte tijd, in een onteigening van de gemeente Zemst.In casu betrof het een onteigening in het kader van het RUP We...

LEES MEER

Onteigening: vonnis Rechtbank Eerste Aanleg Oudenaarde in graad van beroep

Ter informatie kunnen wij u meedelen dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde een belangrijk principieel vonnis in graad van beroep heeft geveld.Het betreft de bevoegdheid van de Minister die een machtiging verleent tot onteigening.Het principe zoals voorzien in artikel 22 van het bi...

LEES MEER

Een voorbeeld uit de praktijk in de gemeente Laakdal

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Een voorbeeld uit de praktijk in de gemeente Laakdal.

Onze cliënt wordt gedagvaard voor een onteigening voor een naastgelegen containerpark.
...

LEES MEER

Vonnis Vredegerecht Grimbergen (15-04-2011)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

In een vonnis van de Vrederechter te Grimbergen van 16 maart 2011 besliste de Vrederechter terecht dat een onteigeningsbesluit dat alleen getekend is door één minister onwettig is.