Afstamming

Het optioneel beding van terugkeer

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De schenking van een goed kan gebeuren onder een reeks van modaliteiten. Eén van de mogelijke modaliteiten is het conventioneel / optioneel beding van terugkeer.Dergelijk beding kan onder andere uitwerking krijgen wanneer de begiftigde komt te overlijden vooral...

LEES MEER

Onmogelijkheid van vaststelling van dubbele afstammingsband voor incestueus verwekt kind doorstaat grondwettigheidstoets niet

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het Grondwettelijk Hof diende zich onlangs uit te spreken over de verenigbaarheid van artikel 325 Burgerlijk Wetboek met het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei werd de prejudiciële ...

LEES MEER

Onmogelijkheid van vaststelling van dubbele afstammingsband voor incestueus verwekt kind doorstaat grondwettigheidstoets niet

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het Grondwettelijk Hof diende zich onlangs uit te spreken over de verenigbaarheid van artikel 325 Burgerlijk Wetboek met het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei werd de prejudiciële ...

LEES MEER

Draagmoederschap

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De term draagmoederschap wordt gebruikt voor de situatie waarbij een vrouw (de draagmoeder) zwanger wordt en een kind baart ten behoeve van een andere vrouw (de wensmoeder) die hier zelf niet fysiek toe in staat is. De opzet is dat de draagmoeder van het begin af a...

LEES MEER

Kan ik een adoptie herroepen?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deze vraag stelt zich vaak bij een echtgenoot/echtgenote die een kind uit een vorige relatie van zijn/haar partner adopteerde, maar deze adoptieband wenst te herzien omwille van het beëindigen van de relatie met de natuurlijke ouder.Vooreerst dient te worden op...

LEES MEER

Soorten adoptie

Er bestaan twee soorten adoptie: de gewone en de volle adoptie.Volle adoptie kan enkel bij minderjarigen jonger dan 18 jaar.De volle adoptie brengt bovendien sterker ingrijpende rechten en plichten met zich mee aangezien het kind hetzelfde statuut wordt verleend als ware het geboren uit de a...

LEES MEER

DNA-onderzoek : gerechtelijk of minnelijk ?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In welbepaalde gevallen is het nodig om een bewijs te hebben dat men al dan niet de (biologische) vader is van een kind.Zo kan u bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een verzoek tot betaling van een onderhoudsbijdrage voor een kind (op grond van art. 336 B.W....

LEES MEER

Adoptie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Door adoptie van een kind ontstaan nieuwe (wettelijke) familiebanden, waardoor alle betrokken partijen geconfronteerd worden met allerlei rechten en plichten hieraan verbonden.Dit geldt voor adopties van de buitenlandse kinderen, binnenlandse kinderen, pleegkin...

LEES MEER