Echtelijke moeilijkheden

Wat als er na de echtscheiding nog gemeenschappelijke kosten worden betaald door één van de echtgenoten?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Nadat echtgenoten uit elkaar gaan en een echtscheidingsprocedure opstarten, moet de gemeenschap/onverdeeldheid die tussen de echtgenoten bestaat nog vereffend en verdeeld worden.

Zo zal een onro...

LEES MEER

Wanneer wordt een echtscheiding definitief?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nadat u een procedure bent opgestart om te kunnen scheiden van uw echtgeno(o)t(e), wordt door de rechtbank na verloop van tijd een echtscheidingsvonnis uitgesproken.De dag dat dit vonnis wordt uitgesproken door de rechtbank is evenwel niet de dag dat u definiti...

LEES MEER

De vrije keuze van rechtbank bij een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ingevolge art. 1288bis §1 Gerechtelijk wetboek hebben partijen de vrije keuze om te bepalen bij welke Familierechtbank zij hun verzoek tot EOT zullen indienen.Dit betekent bijvoorbeeld dat indien één (feitelijk gescheiden) echtgenoot in Gent woont en de andere ...

LEES MEER

Beide ex-echtgenoten willen de gezinswoning overnemen: wat als een minnelijke regeling niet mogelijk is?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Overeenkomstig art. 1446 en 1447 BW kan elke ex-echtgenoot - gehuwd onder het wettelijk stelsel - in de loop van de vereffeningsprocedure aan de rechtbank de toewijzing bij voorrang vragen van de gezinswoning, samen met de aanwezige huisraad.Hierbij dient de re...

LEES MEER

Dringende en voorlopige maatregelen bij de Vrederechter: wanneer van toepassing?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op grond van artikel 223 Burgerlijk Wetboek kan één van de echtgenoten zich tot de bevoegde Vrederechter wenden voor dringende en voorlopige maatregelen betreffende de persoon en goederen van de echtgenoten en de kinderen indien de andere echtgenoot grovelijk zijn ...

LEES MEER

Mag ik bij echtelijke moeilijkheden de gezinswoning zomaar verlaten?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Als het moeilijk gaat in een huwelijk durft zich deze vraag al eens te stellen.Ingevolge artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek zijn echtgenoten jegens elkaar tot samenwoning verplicht. Verder zijn zij elkaar ook getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd....

LEES MEER

Wegmaken van gelden bij echtscheiding: hoe vermijden?

U bent in een echtscheiding verzeild of u wenst een echtscheidingsprocedure op te starten en u hebt schrik dat uw echtgenoot de gezamenlijke rekeningen zal leegplunderen.Welke maatregel kan u treffen om deze tegoeden te beschermen?In dat geval kan het neerleggen van een eenzijdig verzoekschr...

LEES MEER