Echtscheiding

Wanneer wordt een echtscheiding definitief?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nadat u een procedure bent opgestart om te kunnen scheiden van uw echtgeno(o)t(e), wordt door de rechtbank na verloop van tijd een echtscheidingsvonnis uitgesproken. De dag dat dit vonnis wordt uitgesproken door de rechtbank is evenwel niet de dag dat u definiti...

LEES MEER

De vrije keuze van rechtbank bij een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ingevolge art. 1288bis §1 Gerechtelijk wetboek hebben partijen de vrije keuze om te bepalen bij welke Familierechtbank zij hun verzoek tot EOT zullen indienen. Dit betekent bijvoorbeeld dat indien één (feitelijk gescheiden) echtgenoot in Gent woont en de andere ...

LEES MEER

Moet ik nog persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding blijven betalen als mijn ex-echtgenoot opnieuw samenwoont met een nieuwe partner?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ingevolge art. 301 BW kan de familierechtbank op verzoek van de behoeftige echtgenoot een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding toestaan ten laste van de andere echtgenoot. Deze uitkering eindigt ingevolge art. 301, §10 BW definitief indien de onderhoudsge...

LEES MEER

Beide ex-echtgenoten willen de gezinswoning overnemen: wat als een minnelijke regeling niet mogelijk is?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Overeenkomstig art. 1446 en 1447 BW kan elke ex-echtgenoot - gehuwd onder het wettelijk stelsel - in de loop van de vereffeningsprocedure aan de rechtbank de toewijzing bij voorrang vragen van de gezinswoning, samen met de aanwezige huisraad. Hierbij dient de re...

LEES MEER

Kunnen e-mailberichten gebruikt worden in een echtscheidingsprocedure?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 2 De echtgenoot kan vertrouwelijke (liefdes-)brieven (of de moderne versie via e-mails) in de procedure gebruiken om aan te tonen dat verder samenleven onmogelijk is geworden, en dit voor zover deze briefwisseling op regelmatige wijze verkregen wer...

LEES MEER

Kan het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding gewijzigd en zelfs afgeschaft worden?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Artikel 301, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of bij een latere beslissing, op verzoek van de behoeftige echtgenoot een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding kan toestaan ten laste van ...

LEES MEER

Hoger beroep tegen echtscheiding door onderlinge toestemming

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Overeenkomstig het (oude) art. 1299 Ger.W. is hoger beroep tegen het vonnis waarbij de echtscheiding op grond van onderlinge toestemming is uitgesproken slechts mogelijk indien het gesteund wordt op het niet vervullen van de wettelijke voorwaarden om de echtscheidi...

LEES MEER

Op welke manier kan ik (het snelst) scheiden sinds de nieuwe echtscheidingswet ? (3)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 3 In een vorige bijdrage kon u lezen over de echtscheiding door onderlinge toestemming en de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Om meer te weten over welke procedure te verkiezen valt, lees hier verder … c. Door de inwerkingtre...

LEES MEER

Op welke manier kan ik (het snelst) scheiden sinds de nieuwe echtscheidingswet ? (2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 2 In een vorige bijdrage kon u lezen over de echtscheiding door onderlinge toestemming. Hier kan u meer te weten komen over de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. In een volgende bijdrage die in de komende dagen zal verschijne...

LEES MEER

Op welke manier kan ik (het snelst) scheiden sinds de nieuwe echtscheidingswet?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 1 Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe echtscheidingswet op 01/09/2007 blijven er twee mogelijkheden bestaan om uit de echt te scheiden: a. de echtscheiding door onderlinge toestemming of EOT (art. 230 B.W.) b. de echtscheiding op grond van ...

LEES MEER

Verschijningen voor de rechtbank bij echtscheiding onderlinge toestemming

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sedert 01/09/2014 is de Familierechtbank in werking getreden waardoor er ook enkele wijzigingen van kracht zijn geworden m.b.t. de procedure echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT). Zo dienen partijen slechts één maal voor de rechtbank persoonlijk te ver...

LEES MEER