Vereffening en verdeling

Het optioneel beding van terugkeer

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De schenking van een goed kan gebeuren onder een reeks van modaliteiten. Eén van de mogelijke modaliteiten is het conventioneel / optioneel beding van terugkeer.Dergelijk beding kan onder andere uitwerking krijgen wanneer de begiftigde komt te overlijden vooral...

LEES MEER

Wat als er na de echtscheiding nog gemeenschappelijke kosten worden betaald door één van de echtgenoten?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Nadat echtgenoten uit elkaar gaan en een echtscheidingsprocedure opstarten, moet de gemeenschap/onverdeeldheid die tussen de echtgenoten bestaat nog vereffend en verdeeld worden.

Zo zal een onro...

LEES MEER

De boedelbeschrijving bij een vereffening en verdeling

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In het kader van een gerechtelijke vereffening en verdeling (van een nalatenschap, huwelijksvermogen, ….) kan aan de notaris die door de rechtbank werd aangesteld gevraagd worden om een boedelbeschrijving op te stellen.Zulke boedelbeschrijving heeft tot doel om...

LEES MEER

Beide ex-echtgenoten willen de gezinswoning overnemen: wat als een minnelijke regeling niet mogelijk is?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Overeenkomstig art. 1446 en 1447 BW kan elke ex-echtgenoot - gehuwd onder het wettelijk stelsel - in de loop van de vereffeningsprocedure aan de rechtbank de toewijzing bij voorrang vragen van de gezinswoning, samen met de aanwezige huisraad.Hierbij dient de re...

LEES MEER

Vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op de gezinswoning

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vruchtgebruik is het recht om een goed te gebruiken en er de vruchten / opbrengsten van te genieten. Meestal ontstaat een vruchtgebruik na een overlijden, waarbij de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de nalatenschap krijgt, terwijl de kinderen de naakte...

LEES MEER

Kan men een voorschot vragen in een procedure vereffening en verdeling?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het komt vaak voor dat in het kader van een echtscheiding de vroegere gezinswoning reeds werd verkocht.De opbrengst van de verkoop van de woning blijft evenwel geblokkeerd bij de notaris in afwachting van de volledige vereffening en verdeling.Daar zulke pro...

LEES MEER

De gerechtelijke verdeling – Terug naar de rechtbank

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De notaris kan beschouwd worden als een eerste rechter. Hij zal in opdracht van de rechtbank komen tot een verdeling. Indien partijen het er niet mee eens zijn, kunnen zij bezwaren indienen en zal er een proces-verbaal van geschillen en moeilijkheden opgesteld wo...

LEES MEER

Nieuwe procedure gerechtelijke verdeling

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De nieuwe wet van 13/8/2011 treedt in werking op 1/4/2012.Deze wet bepaalt de werkzaamheden in het kader van een gerechtelijke verdeling (artikel 1207 en volgende Ger. W.).Indien u dus in het geval van een echtscheiding tot een vereffening-verdeling wenst t...

LEES MEER

Eigen gelden gestort op een gemeenschappelijke rekening

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tijdens het huwelijk komt het vaak voor dat eigen gelden van één van de echtgenoten gestort worden op de gemeenschappelijke rekening van partijen.Zo wordt bijvoorbeeld na het overlijden van de moeder van één van de echtgenoten de erfenisgelden gestort op de gem...

LEES MEER

Schulden van een echtgenoot: gemeenschappelijk of eigen?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Zijn schulden van een echtgenoot uit een strafrechtelijke veroordeling of een onrechtmatige daad eigen of gemeenschappelijk in het wettelijk huwelijksvermogenstelsel?In principe zijn dit de eigen schulden va...

LEES MEER

Preferentiële toewijzing van de gezinswoning

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Preferentiële toewijzing van de gezinswoning Terug Meestal zijn beide echtgenoten eigenaar van de gezinswoning en hebben zij beiden een hypothecaire lening afgesloten met het oog op de aankoop of bouw van de gezinswoning. Na echtscheiding dient dan ook een regeli...

LEES MEER

Minnelijke of gerechtelijke vereffening en verdeling

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken, zal door de rechtbank (op verzoek van een der partijen) tevens een notaris aangesteld worden met als taak over te gaan tot de bewerkingen van vereffening en verdeling van de huwgemeenschap en/of onverdeeldheid die tussen...

LEES MEER