Strafzaken

Wetswijziging: onmiddellijke aanhouding vanaf 3 jaar gevangenisstraf

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Wet betreffende de Voorlopige Hechtenis voorziet reeds lange tijd dat de rechtbank de onmiddellijk aanhouding kan bevelen wanneer zij een beklaagde tot een hoofdgevangenisstraf veroordeelt. Dit gebeurt op vordering van het Openbaar Ministerie, die deze beveil...

LEES MEER

Het belang van een nauwkeurig ingevuld grievenformulier

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het recht op hoger beroep in strafzaken werd grondig hervormd sinds Potpourri II- wetgeving. Hoger beroep in strafzaken dient te worden ingesteld door middel van een zogenaamd “grievenformulier”. Dit formulier is een verzoekschrift waarbij nauwkeurig de grieven ...

LEES MEER

Het bijstandsrecht na invoering van de nieuwe Salduz-wet

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 27 november 2016 trad de nieuwe Salduzwet in werking. Deze wet voorziet dat elke verdachte van feiten waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd voortaan tijdens elk verhoor wordt bijgestaan door een advocaat. Voordien gold dit recht enkel tijdens het eerst...

LEES MEER

Verstek en verzet – wanneer de rechtbank het beu is dat u niet komt opdagen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Voor Pot Pourri II was het een welgekende praktijk: de advocaat heeft zijn zaak niet al te goed voorbereid, komt voor de rechtbank en vraagt uitstel. De rechter weigert dit en advocaat repliceert met een laconieke “OK, dan zijn wij hier weg” waarop hij (samen met c...

LEES MEER

Grondwettelijk Hof acht verplichte verbeurdverklaring middel misdrijf ongrondwettig

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Op 28 februari verlaat S.T. de woning van zijn vaste leverancier van cocaïne. De politie houdt hem vervolgens tegen en vindt een bepaalde hoeveelheid van deze drugs in zijn auto. Wanneer S.T. zich voor deze feiten diende te verantwoorden voor de correctionel...

LEES MEER

Guilty plea

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Potpourri II-wet introduceert de ‘guilty plea’ of de ‘voorafgaande erkenning van schuld’ in ons strafrecht. Deze procedure geeft een verdachte de mogelijkheid om nog voor de procedure ten gronde schuld te bekennen. Het initiatief voor deze procedure kan we...

LEES MEER

Cassatieberoep in strafzaken (II)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het cassatieberoep dient te worden aangetekend binnen de vijftien dagen na de uitspraak en wordt gedaan door het afleggen van een verklaring door de belanghebbende partij op de griffie van het gerecht die de uitspraak heeft gewezen. Deze verklaring dient te word...

LEES MEER

Cassatieberoep in strafzaken (I)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het Hof van Cassatie neemt overeenkomstig art. 608 Ger. Wb. kennis van beslissingen in laatste aanleg die voor het Hof worden gebracht wegens een overtreding van de wet of wegens een schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. ...

LEES MEER

Uitwissing van veroordelingen en herstel in eer en rechten (deel 2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Herstel in eer en rechten In het eerste deel van dit artikel bespraken we de uitwissing van veroordelingen op basis van artikel 619 SV. Bent u in het verleden echter veroordeeld tot een hogere straf dan een gevangenisstraf van maximum 7 dagen en/of een...

LEES MEER

Uitwissing van veroordelingen en herstel in eer en rechten (deel 1)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Uitwissing van veroordelingen Art. 619 van het Belgische Wetboek Strafvordering bepaalt dat "Veroordelingen tot een politiestraf worden uitgewist na een termijn van drie jaar te rekenen van de dag van de definitieve rechterlijke beslissing waarbij zij z...

LEES MEER

Het kantoor in de pers: Mr. Johan Verstraeten op het aardappelproces

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op dinsdag 28 oktober 2014 verdedigde Mr. Verstraeten voor het Hof van Beroep te Gent de beklaagden i.v.m.het ggo-aardappelveld in Wetteren Een greep uit de persberichten: LEES MEER

Schrik van Damiaanplein riskeert 2 jaar cel (deel3)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In deze zaak werd een maatschappelijke enquête bevolen teneinde na te gaan wat een gepaste straf zou kunnen zijn voor de beklaagde, die vervolgd werd voor verkrachting en verschillende aanrandingen. Mr. Chris Vandebroeck en Barbara Wydooghe traden op voor één va...

LEES MEER