Werkgevers en werknemers

De GDPR / AVG: één jaar na de invoering, een stand van zaken.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]1 mei 2018: de vanuit Europa aangestuurde en vernieuwde GDPR wetgeving wordt van kracht in België.28 mei 2019: de Gegevensbeschermingsautoriteit meldt dat zij de eerste financiële boete in België heeft opgelegd.Een burgemeester verzond verkiezingspropaganda...

LEES MEER

Kanker erkend als handicap: werkgever dient redelijke aanpassingen te doen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 20 februari 2018 sprak het Arbeidshof van Brussel zich uit over de volgende zaak.Een vrouw die tewerkgesteld was als verkoopster ontdekte dat ze leed aan lymfeklierkanker.Ze was gedurende meer dan 21 maanden volledig arbeidsongeschikt ten gev...

LEES MEER

Te warm om te werken?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Periodes van grote warmte, om niet te spreken van hittegolven, hebben niet alleen op het klimaat een grote invloed. Ook werknemers ondergaan soortgelijke negatieve gevolgen in hun werkomgeving wanneer het kwik de hoogte in gaat (en blijft).Het Algemeen Reglemen...

LEES MEER

Goed gemotiveerd ontslag om dringende reden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een werknemer ontslaan, is vaak een moeilijke beslissing. De impact ervan is – minstens voor de werkgever – voorzienbaar, maar de financiële impact van een onrechtmatig wettig ontslag kan aanzienlijk zijn.Vaak loopt een welbepaalde werknemer de kantjes eraf, zo...

LEES MEER

Ontslag om dringende reden. Klassiek principe, moderne toepassing

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Elke week zou er een artikel kunnen geschreven worden over een nieuwe wet, een nieuw baanbrekend vonnis of arrest, maar naast de vele veranderingen bestaan er ook “klassieke principes” die niet uit het oog mogen verloren worden. Deze principes zijn eveneens onderha...

LEES MEER

Cohousing: samenwonend of niet?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer men recht heeft op een werkloosheidsuitkering, wordt de omvang van deze uitkering afhankelijk gemaakt van de gezinstoestand van de werkloze.Of u al dan niet samenwonend bent speelt aldus mee bij de duur en het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering. ...

LEES MEER

Bescherming van je privacy op je bedrijfscomputer/gsm?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Veel werknemers maken tegenwoordig gebruik van divers bedrijfsmateriaal zoals laptops, gsm’s en wagens. Maar wat als je na je ontslag je bedrijfsmateriaal terug inlevert en er staat nog bezwarend materiaal op?Het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt diende...

LEES MEER

Hoe worden verbrekingsvergoedingen belast?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer de werkgever opteert voor een verbreking van de arbeidsovereenkomst met uitbetaling van een verbrekingsvergoeding, ontvangt de werknemer plots een zeer groot bedrag. Het loon dat de werknemer normaal over verschillende maanden verdiend zou hebben, ontvangt ...

LEES MEER

Gedeeltelijke vrijstelling van belasting van de opzegvergoeding (2)

Onder bepaalde voorwaarden is een deel van uw opzegvergoeding vrijgesteld van belasting.Bent u ten vroegste op 1 januari van dit jaar in kennis gesteld van de opzegging, dan bedraagt het vrijgestelde bedrag maximum 1.290 euro. Werd u in 2013 op de hoogte gebracht van uw ontslag of past het in ee...

LEES MEER

Nieuwe grensbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een schuldeiser kan, in bepaalde gevallen, beslag leggen op het loon dat door de werkgever wordt betaald. Om de werknemer en zijn of haar gezin te beschermen, kan evenwel slechts op een beperkt gedeelte beslag gelegd worden. Het "niet voor beslag vatbare gedeelte” ...

LEES MEER

Hoe wordt de verbrekingsvergoeding belast? (1)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer een werknemer ontslagen wordt met de uitbetaling van een verbrekingsvergoeding, ontvangt de werknemer plots een zeer groot bedrag. De vraag stelt zich dan hoe deze som belast zal worden. Bepaalde werknemers hebben de vrees dat de verbrekingsvergoeding bij h...

LEES MEER

Ontslagmotivering: begrip (2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De werknemer heeft het recht om geïnformeerd te worden door zijn werkgever over de concrete redenen die tot zijn ontslag hebben geleid. Het betreft dus de reële motieven  LEES MEER