De collaboratieve advocaat of ...

De collaboratieve advocaat of het zoeken naar een minnelijke oplossing voor uw geschil… next level

Een geschil kan op meerdere manieren opgelost worden.

Je kan de discussie vooreerst laten beslechten door een rechtbank. Soms is dit ook de enige manier en onze advocaten staan klaar om u hierin te begeleiden en het proces te voeren. Een procedure voor de rechtbank heeft een aantal nadelen. Ze zijn vrij algemeen bekend en we gaan er hier dan ook niet verder op in. Meestal is het in elk geval zo dat minstens één van de partijen niet tevreden is met het resultaat. Een win-lose situatie dus.
Belangrijker is te weten dat er alternatieven zijn.

Een beslagen advocaat zal trachten om via onderhandeling tot een oplossing te komen. Onze deontologie en meer specifiek de vertrouwelijkheid tussen advocaten, is hierbij een belangrijke troef. Advocaten kunnen vertrouwelijk informatie delen, zelfs voorstellen doen, die nadien nooit voor een rechtbank mogen gebruikt worden.

Een stap verder is de wettelijke bemiddeling, met name een procedure waarbij de partijen, bij voorkeur bijgestaan door hun advocaat, beroep doen op een erkend bemiddelaar. Deze erkende bemiddelaar zal niet zoals een rechter een oplossing opleggen. De erkende bemiddelaar heeft een specifieke opleiding genoten om de partijen tot een gezamenlijke oplossing te brengen, een win-win als het ware.

Mr. Jan De Rieck en mr. Sam Reniers zijn erkende bemiddelaars in burgerlijke en handelszaken op ons kantoor en kunnen u dus bijstaan in dergelijke bemiddeling of zelf als erkend bemiddelaar optreden.

Sinds vrij recent is er een andere manier van bemiddeling, met name de collaboratieve advocaat. Ook deze procedure is in de wet geregeld. Enkel advocaten en enkel zij die hiervoor een specifieke opleiding gevolgd hebben, kunnen deze procedure uitvoeren.

Hier is er geen rechter en zelfs geen erkende bemiddelaar die de partijen tot een oplossing brengt. Het zijn de cliënten en hun collaboratieve advocaten die samenwerken om tot een oplossing te komen, waar iedereen zich kan in vinden.
De advocaten zijn dus geen “tegenstrevers” in de strikte zin van het woord, maar zij engageren zich er toe om samen naar de best mogelijke oplossing te zoeken.

De gedachtesprong die je als cliënt dus even moet maken, bestaat erin dat je de “tegenpartij en zijn advocaat” niet langer als een vijand bekijkt, maar als iemand die net zoals jezelf , gebaat is bij een duurzame en gedragen oplossing. Alle partijen moeten dus bijgestaan worden door een erkende collaboratieve advocaat, die vertrouwd is met de eigenschappen van deze specifieke soort bemiddeling en samen zullen deze advocaten de procedure leiden en begeleiden. Het engagement is overigens niet vrijblijvend: indien de bemiddeling mislukt, mogen de advocaten hun cliënten niet meer bijstaan in een eventuele procedure voor de rechtbank.

Een bemiddeling next level dus…

Uiteraard zijn er ook hier waarborgen omtrent vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, enz.

Mr. Jan De Rieck en mr. Sam Reniers hebben recent de opleiding tot collaboratieve advocaat gevolgd en advocaten-leuven.be heeft nu dus twee advocaten die u ook in deze procedure kunnen begeleiden.

Overigens, art. 444 Ger. W. legt aan iedere advocaat de verplichting op om het cliënteel te informeren over de mogelijkheden tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing.

Dat hebben we namens advocaten-leuven.be bij deze meteen ook gedaan.

Contacteer mr. Jan De Rieck en mr. Sam Reniers indien u meer info wil over bemiddeling en het zoeken naar een win-win situatie.