“Coronaverlof” voo...

“Coronaverlof” voor gedetineerden mag in mindering gebracht worden van de strafuitvoering

Misschien vroeg u het zich ook reeds af bij het bekijken van het vier-programma “ooit vrij” waar sommige gedetineerden vrij gelaten werden tijdens de eerste coronagolf en voor een bepaalde periode naar huis mochten.

Artikel 6§1 van het KB nr. 3 van 9 april 2020 bepaalt inderdaad dat de onderbreking van de strafuitvoering omwille van “coronavirus COVID-19” de veroordeelde toelaat de gevangenis te verlaten en tot doel heeft de concentratie van de gevangenisbevolking te verminderen, de gezondheidsrisico’s door het telkens verlaten van en terugkeren naar de gevangenis te beperken en zo mede het risico op een piek van besmettingen tegen te gaan.

Artikel 6§2 van het KB nr. 3 van 9 april 2020 voegt er echter aan toe dat de onderbreking van de strafuitvoering de uitvoering van de straf schorst voor de duur van de maatregel.

Dit betekent dat de periode dat de gedetineerde thuis zat met “coronaverlof” niet in mindering mag gebracht worden op de tijd die de gedetineerde moet “zitten”. De uitvoering van de gevangenisstraf wordt aldus geschorst voor de periode van het “coronaverlof”.

In een arrest van 19 augustus 2020 heeft het Hof van Cassatie nu geoordeeld dat Artikel 6§2 van het KB nr. 3 van 9 april 2020 ongrondwettig is.

Het Hof meent dat er geen enkele reden is om dit “coronaverlof” anders te behandelen dan “penitentiair verlof”, dit is verlof dat veroordeelde toelaat de gevangenis te verlaten voor een bepaalde periode voor familiale of sociale redenen of voor sociale re-integratie, zoals sollicitatiegesprekken of administratie in orde te brengen. Tijdens het “penitentiair verlof” wordt de strafuitvoering immers ook niet geschorst.

Dit arrest is van belang voor veroordeelden die “corona verlof” kregen toegekend en nu bijvoorbeeld een verzoek willen indienen voor een bepaalde strafuitvoeringsmodaliteit, zoals bijvoorbeeld elektronisch toezicht. Voor de berekening van de tijdsvoorwaarde bij deze strafuitvoeringsmodaliteiten dient het “coronaverlof” dus meegeteld als zijnde uitvoering van straf.

Aarzel dus zeker niet ons te contacteren indien je voor jezelf of voor een familielid/vriend wenst na te gaan welke strafuitvoeringsmodaliteiten mogelijk zijn!