Criminele organisatie

Criminele organisatie

Wanneer loop ik het risico om veroordeeld te worden wegens lid van een criminele organisatie?

Om deze vraag te beantwoorden, dienen we ons te baseren op de artikel 324bis van het Strafwetboek.

Een criminele organisatie is iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om hieruit vermogensvoordelen te verkrijgen.

Het is te belangrijk te noteren dat in tegenstelling tot het misdrijf bendevorming (artikel 322 – 324 van het Strafwetboek) alle personen gestraft kunnen worden die de organisatie enkel helpen zonder dat ze de bedoeling hebben een misdrijf te begaan.

Het louter deel uitmaken van de organisatie volstaat.