De administratieve lus

De administratieve lus

Vergunningsaanvrager kan in de loop van de procedure nog wijzigingen aanbrengen. Dit kan gebeuren om tegemoet te komen opmerkingen van adviserende instanties of aan de wensen van omwonenden.

Dergelijke wijzigingen mogen niet leiden tot het benadelen van de rechten van derden op een onevenredige manier of mag niet leiden tot een mindere bescherming van het milieu en de mens.

In dat geval dienen zij ook niet aan een nieuw openbaar onderzoek te worden onderworpen.

Als U vragen hebt over vergunningen, kan u best beroep doen op een gespecialiseerd advocaat. U kan ons bereiken via 016/30 14 40 of info@advocaten-leuven.be