De Belgen en hun rechten: de B...

De Belgen en hun rechten: de Belgische Grondwet

In de artikelen 8 t.e.m. 32 worden de fundamentele rechten van de Belgen omschreven in de Belgische Grondwet.

Deze zijn vaak niet echt goed gekend.

Van sommige is niet geweten of ze effectief in de Grondwet staan.

Het is nochtans belangrijk om deze fundamentele regels van de Belgische Grondwet goed te kennen.

Enkele bekende artikels zijn:

Art. 10
de Belgen zijn gelijk voor de wet

Art. 11
het verbod van discriminatie

Art. 12
de vrijheid van de persoon als principe; de aanhouding als de uitzondering

Art. 15
de onschendbaarheid van de woning; de huiszoeking als uitzondering

Art. 16
niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte…: het
eigendomsrecht als principe, de onteigening als te motiveren uitzondering

Art. 19
de vrijheid van meningsuiting

Art. 22
het recht op privacy

Art. 23
het recht een menswaardig leven te leiden, waaronder het recht op arbeid, het recht
op behoorlijke huisvesting, het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu,
het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing en niet te vergeten het recht
op juridische bijstand.

Art. 25
het verbod op censuur…vaak vergeten

Art. 26
het recht om vreedzaam en ongewapend te vergaderen

Art. 27
de vrijheid van vereniging: deze kan niet aan een preventieve maatregel worden
onderworpen.

Art. 28
de openbaarheid van bestuur: iedereen heeft het recht een bestuursdocument te
raadplegen en er een afschrift van de krijgen