De duurtijd van de pachtoveree...

De duurtijd van de pachtovereenkomst

Een pachtovereenkomst duurt minstens 9 jaar. Het is niet mogelijk om een pachtovereenkomst voor een kortere periode af te sluiten. In dit geval wordt de duurtijd automatisch verlengd tot 9 jaar.

De maximumduur van een pachtovereenkomst is 99 jaar. Een pachtovereenkomst die voor een langere duurtijd wordt afgesloten is nietig en kan dus wezenlijk niet als een pacht worden beschouwd.