De eis tot wederverhuringsverg...

De eis tot wederverhuringsvergoeding vanwege de verhuurder

De Vrederechter van het 2e kanton te Leuven boog zich over de volgende situatie:

De verhuurder vroeg een wederverhuringsvergoeding van € 1.500.

De Vrederechter meent dat de vergoeding voor het opnieuw te huur stellen niet diende toegekend te worden.

De huurder had de huurovereenkomst beëindigd met een geldige opzeg.

Er lag bovendien geen bewijs voor dat het gehuurde goed niet meteen kon worden in gebruik genomen.

De verhuurder had de huurder niet opgeroepen in minnelijke schikking of in gebreke gesteld.

De verhuurder moet het bewijs leveren van het verlies aan huurinkomsten.

Vonnis Vredegerecht 15.01.2008 – 2e kanton Leuven