De faillissementsverzekering v...

De faillissementsverzekering voor zelfstandigen

Zelfstandigen die geconfronteerd worden met een faillissement, vinden vaak niet meteen een nieuwe job of activiteit. Om die periode na de faling te overbruggen heb je recht op een tegemoetkoming. In feite gaat het om de “sociale verzekering van zelfstandigen, in geval van faillissement en van gelijkgestelde personen”. Je kan er dus niet enkel beroep op doen na faling, maar ook bij collectieve schuldenregeling, na brand, natuurramp of allergie. In deze bijdrage hebben we het enkel over vergoeding na faillissement.

De vergoeding bestaat uit een maandelijkse uitkering gedurende ten hoogste 12 maanden en het kosteloos behoud van de rechten in de gezinsbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal één jaar.

De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.092,36 zonder persoon ten laste en € 1.403,73 met persoon ten laste.

Er zijn wel een aantal strikte voorwaarden waaraan je moet voldoen, nl.:

Hoofdverblijfplaats in België

Zelfstandige geweest zijn gedurende de drie kwartalen voorafgaand een het kwartaal waarin de faling zich voordoet en tijdens het kwartaal van de faling

Gedurende deze kwartalen zelfstandige in hoofdberoep geweest zijn

Je hebt geen ander inkomen en geen recht op een werkloosheidsuitkering (die twee kunnen niet gecombineerd worden)

Je bent niet strafrechtelijk veroordeeld in het kader van je faillissement

De aanvraag voor deze vergoeding moet voor het einde van de tweede kwartaal volgend op de faling per aangetekende brief worden verzonden naar het sociaal verzekeringsfonds waar je laatst was aangesloten. Het is immers ook dat sociaal verzekeringsfonds dat instaat voor de betaling en je kan bij hen een modeldocument hiervoor bekomen.