De gerechtelijke verdeling ...

De gerechtelijke verdeling – Hoe kom ik aan de noodzakelijke informatie?

Vaak is het in het kader van de verdeling niet simpel om de nodige informatie te verzamelen.

Het gerechtelijk wetboek voorziet dat de notaris die aangesteld is aan alle partijen, doch ook aan derden, alle relevante informatie en alle bewijsstukken kan opvragen.

In principe dienen alle partijen hun medewerking te verlenen.

Indien een partij daartoe niet wil meewerken, kan de andere partij op basis van artikel 1216 Ger. W. en artikel 877-882 Ger. W. naar de rechtbank stappen.

Daar kan gevraagd worden om de bewijsstukken te overleggen en er kan zelfs gevraagd worden om een dwangsom op te leggen indien de bewijsstukken niet worden overgemaakt.