De gerechtelijke verdeling ...

De gerechtelijke verdeling – Terug naar de rechtbank

De notaris kan beschouwd worden als een eerste rechter.
Hij zal in opdracht van de rechtbank komen tot een verdeling.
Indien partijen het er niet mee eens zijn, kunnen zij bezwaren indienen en zal er een proces-verbaal van geschillen en moeilijkheden opgesteld worden, waarna de notaris een advies verleent binnen twee maanden.
Daarna gaat het dossier echter terug naar de rechtbank.
De griffier roept partijen op voor een zitting en de door partijen ingediende bezwaren worden als conclusies beschouwd.
Het debat voor de rechter gaat dan ook alleen over datgene waarover de bezwaren werden geuit door de notaris.
Uiteraard kan de rechtbank conclusietermijnen bepalen, doch dit is niet vereist.