De interest binnen het kader v...

De interest binnen het kader van de Wet ter bestrijding van de betalingsachterstand.

Het is gebruikelijk en zelfs aangewezen om in de algemene (verkoops- / factuur-)voorwaarden te bepalen dat interesten worden aangerekend bij niet-betaling.
Om discussies omtrent de interestvoet te vermijden voorziet de Wet ter bestrijding van de betalingsachterstand dat de toepasselijke interestvoet elk semester opnieuw wordt vastgelegd.

Voor het eerste semester van 2009 bedraagt deze intrestvoet 9,5 % (hetgeen in de praktijk neerkomt op een verlaging met 2% tegenover het vorige semester.)

U heeft trouwens “van rechtswege en zonder ingebrekestelling” recht op deze interest, zodra een factuur 30 dagen onbetaald blijft.

Hou er rekening mee dat het weinig zin heeft om in uw voorwaarden toch een hogere interest te voorzien (bv 20%), vermits de meeste rechtbanken deze in de praktijk zullen terugbrengen tot het tarief van de Wet ter bestrijding van de betalingsachterstand.

Hou er ook rekening mee dat deze interest enkel van toepassing is tussen handelaars en dus niet tegenover consumenten.

Tenslotte is het in de huidige economische situatie abslouut aan te bevelen om uw algemene voorwaarden even up te daten, om nog niet te spreken over de opvolging en behandeling van uw openstaande facturen.