De S-bvba : een alternatief vo...

De S-bvba : een alternatief voor de Limited

Wie goedkoop en vooral snel op zoek was naar een vennootschap, komt al gauw uit bij de Britse Limited.
Op eerste zicht al de voordelen van een vennootschap (fiscaal, beperkte aansprakelijkheid), zonder de nadelen van een verplichte inbreng.
In de praktijk viel een en ander vaak tegen, terwijl de overheid, leveranciers en banken het toch als een verdachte constructie bleven beschouwen.

Sinds kort bestaat er nu een Belgisch alternatief, nl. de S-bvba of de Starters-bvba.

De bedoeling is om het mogelijk te maken een vennootschap op te richten met een startkapitaal van 1 euro, die als rechtspersoon onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en waarbij de oprichter geniet van de beperkte aansprakelijkheid.
Het zou vooral de beginnende ondernemer moeten helpen.

Er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden.

  • De S-bvba kan worden opgericht (via notaris!) door één of meerder natuurlijke personen, voor zover zij niet reeds meer dan 5 % bezitten in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en voor zover deze geen vijf voltijdse werknemers tewerk stelt.
  • De grote innovatie ligt hem in het feit dat het maatschappelijk kapitaal tussen het minimum van 1 euro en een maximum van € 18.550,00 kan liggen.
  • Bij de oprichting dient wel een financieel plan te worden voorgelegd dat werd opgesteld door een boekhouder, accountant, bedrijfsrevisor of door een daartoe door de Koning aangestelde instelling. Het is ook de bedoeling om de criteria vast te leggen, waaraan dergelijk financieel plan moet voldoen.
  • Anderzijds zijn er wel een aantal maatregelen die de schuldeisers zouden moeten beschermen.

De S-bvba moet 25% van de winst reserveren (in plaats van 5%) en zij moet op alle documenten het woord “Starter” vermelden, zolang het kapitaal van € 18.550,00 niet is volstort.
Verder moet ten laatste binnen de vijf jaar na oprichting, het maatschappelijk kapitaal opgetrokken zijn tot € 18.550,00 bij gebreke waarvan de zaakvoerders aansprakelijk blijven voor de schulden.
Verder zijn de oprichters vanaf het derde jaar aansprakelijk tot betaling van het verschil tussen het minimum gestorte kapitaal en het bedrag van de inschrijvingen.

Besluit : het is dus mogelijk om met een zeer beperkt kapitaal een vennootschap op te richten, maar het is maar de vraag of dit (samen met de stempel “starter”) voldoende vertrouwen zal wekken bij banken, leveranciers, ..
Noteer wel dat we nog een Koninklijk Besluit met practische bepalingen afwachten, vooraleer we effectief een S-bvba kunnen oprichten.