De tienjarige aansprakelijkhei...

De tienjarige aansprakelijkheid

Op bouwspecialisten zoals een architect, een (onder)aannemer en studie- of controlebureaus rust een tienjarige aansprakelijkheid voor bepaalde gebreken in bouwwerken.
Een gebrek valt onder het regime van de tienjarige aansprakelijkheid indien het aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. Het gebrek moet ernstig en verborgen zijn.

Een gebrek is ernstig wanneer het de stevigheid of de stabiliteit van het gebouw, of minstens een belangrijk deel ervan, in gevaar brengt of in gevaar kan brengen. Het moet dus gaan om een gebrek dat het totaal of gedeeltelijk verlies van het onroerend goed kan veroorzaken.

Bovendien mag het gebrek niet zichtbaar geweest zijn bij de oplevering van de werken. De bouwheer dient bij de oplevering zoals een normaal, aandachtig persoon het gebouw te controleren op gebreken.

Let wel, problemen door slijtage of slecht onderhoud vallen onder uw verantwoordelijkheid als bouwheer.

2. Het gebrek moet het gebouw of een groot werk dat een geheel vormt met het gebouw, aantasten.

Grote werken van onroerende aard omvatten de ruwbouw alsmede alle werken en installaties die noodzakelijk of essentieel zijn voor een gebouw. Het gaat bijgevolg om werken die de structuur of de hoofdbestanddelen van het gebouw betreffen, zoals een muur, het dak, …

3. Er sprake is van een fout.

Het bestaan van een beschadiging zoals, bijvoorbeeld, een scheur, het niet-waterdicht zijn of enig ander abnormaal fenomeen veroorzaakt niet automatisch de aansprakelijkheid van de bouwspecialist.

Het gebrek moet te wijten zijn aan fout.

Voorbeelden van gebreken die onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen zijn: verkeerde of onaangepaste funderingen, ernstige vocht en schimmelvorming, een rottend dak, …

In de praktijk is het echter niet altijd eenvoudig om te bepalen of een gebrek aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.

Indien u vragen heeft over of advies wenst in te winnen omtrent de aansprakelijkheid van uw architect, aannemer of studiebureau kan u steeds contact opnemen met ons kantoor.