De uitwissing van veroordeling...

De uitwissing van veroordelingen

Art. 619 van het Wetboek van Strafvordering voorziet dat veroordelingen tot een politiestraf worden uitgewist na een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de definitieve rechterlijke beslissing.
Met politiestraf worden zowel de politiegevangenisstraffen bedoeld als de politiegeldboetes dewelke worden opgelegd.
Een politiestraf betreft een straf tot:

  •  Een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen
  • Een geldboete van 1,00 EUR tot 25,00 EUR
  • Een werkstraf van minimum 20 uur en maximaal 45 uur

Op de regel van de uitwissing van veroordelingen bestaat wel een uitzondering, met name wanneer vervallenverklaringen of ontzettingen worden uitgesproken waarvan de gevolgen zich over meer dan drie jaar uitstrekken, tenzij het gaat om een veroordeling waarbij een rijverbod wegens lichamelijke ongeschiktheid wordt opgelegd op grond van het Wegverkeersreglement.
De uitwissing van veroordelingen heeft dezelfde gevolgen als het herstel in eer in rechten. Dit betekent dat de vermeldingen van de uitgewiste veroordelingen niet langer op het strafblad, ook wel strafregister genoemd, mogen voorkomen.
Doordat de veroordeling niet meer voorkomt op het strafregister kan deze uitgewiste veroordeling ook geen grond meer opleveren voor herhaling. Indien u in het verleden reeds werd veroordeeld voor een snelheidsovertreding, maar deze veroordeling ondertussen werd uitgewist en u een nieuwe snelheidsovertreding begaat, dan mag de rechter in principe geen rekening meer houden met uw voorgaande veroordeling.