De vernieuwde appartementswet ...

De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010 (2)

Sinds 1 september 2010 is de wetgeving met betrekking tot appartementsmede-eigendom veranderd.

De voornaamste doelstelling bij deze wetswijziging is om de individuele mede-eigenaar beter te beschermen door de algemene vergadering democratischer te maken en de besluitvorming van deze algemene vergadering te vereenvoudigen.

Dit impliceert onmiddellijk een grotere aansprakelijkheid van de syndicus.

De nieuwe wet zorgt voor tal van wijzigingen.

3 belangrijke wijzigingen zullen worden besproken in navolgende artikelen

Vandaag handelt de bijdrage over …

Aanwezigheidsquorum

Om wettig te kunnen vergaderen dient de algemene vergadering samengesteld te worden door een bepaald quorum mede-eigenaars die een bepaald quorum aandelen vertegenwoordigen.

Volgens de bepalingen in de oude wet diende enerzijds de helft van de mede-eigenaars aanwezig te zijn die anderzijds de helft van de aandelen vertegenwoordigen.

Naast deze ‘oude’ bepaling laat de nieuwe wet toe om rechtsgeldig te beraadslagen indien de algemene vergadering vertegenwoordigd is door 75% van de aandelen.

Indien geen van deze quota wordt bereikt dan wordt, net als vroeger, een tweede algemene vergadering bijeengeroepen waarbij de aanwezige of vertegenwoordigde quota niet meer bepalend zijn.

Deze tweede vergadering dient te worden georganiseerd na een termijn van minimum 15 dagen.