Deputatie verleent vergunning ...

Deputatie verleent vergunning na negatief advies POA

In het recente arrest van 16 september 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen maakt de Raad duidelijk dat er een verstrengde motiveringsverplichting bestaat wanneer de Deputatie een vergunning verleent na een andersluidend advies van provinciale omgevingsambtenaar (POA).

Het omgevingsvergunningsdecreet en artikelen 2 en 3 Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen kunnen dan ook geschonden zijn wanneer de beslissing van de Deputatie hieraan niet tegemoet komt.

Voor meer informatie rond dit onderwerp kan u terecht bij Mr. Johan Verstraeten en Mr. Sara Van Genechten van dit kantoor via info@advocaten-leuven.be – 016/30 14 40