Dienen centrale verwarmingstoe...

Dienen centrale verwarmingstoestellen periodiek te worden onderhouden?

De verplichting om jaarlijks stookinstallaties van gebouwen met vaste of vloeibare brandstof te onderhouden, bestond reeds sedert het KB van 06.01.1978.

Sedert het Besluit van de Vlaamse Regering van 08.12.2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, dienen ook stookinstallaties op gas tweejaarlijks worden onderhouden.

De eigenaar moet ervoor zorgen dat de goede en veilige staat van de werking van het toestel gekeurd wordt vóór de eerste ingebruikname door de gebruiker.

De gebruiker staat in voor het periodiek onderhoud.

Overtreding van de bepalingen brengt een bestraffing mee van een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van zesentwintig euro tot vijfduizend euro of met één van die straffen alleen.

Dit besluit is in werking getreden op 1 juni 2007.