Drugs in het verkeer: de speek...

Drugs in het verkeer: de speekselcollector

Een gewaarschuwd man is er twee waard : vanaf 1 april 2019 kan de politie een speekselanalyse afnemen in het geval dat men vermoedt dat u onder invloed bent van drugs in het verkeer.

Daar waar men vroeger eerst een speekseltest afnam om daarna bijkomend een bloedproef af te nemen, is het procedé nu vergemakkelijkt.

Met de speekselcollector wordt een speekselstaal afgenomen dat dan later geanalyseerd kan worden in een daartoe erkend laboratorium.
De resultaten van deze collector zijn bindend.

Bij een positief resultaat van de speekseltest en speeksel- of bloedanalyse, zijn de kosten daarvan ook voor rekening van de onderzochte persoon. Als bij weigering om een speekseltest af te leggen de opgevorderde arts vaststelt dat die weigering ongegrond is, zal de betrokken persoon ook opdraaien voor de kosten van de opvordering.

Door de invoering van de speekselanalyse zullen de controles een pak sneller verlopen en is de pakkans aanzienlijk vergroot.

Werd u betrapt onder invloed van alcohol of drugs in het verkeer? Contacteer dan ons kantoor.