E-steps – nieuwe wetgeving t...

E-steps – nieuwe wetgeving treedt vanaf 1 juli 2022 in werking

De elektrische (deel)step lijkt het al een tijdje te winnen van de fiets en de wagen, zeker in stadscentra. Het aantal gebruikers kent een enorme opmars.

Gebruikers opgelet! Vanaf 1 juli 2022 zijn enkele nieuwe wetsregels in voeging getreden. Wij sommen voor u de belangrijkste wijziging op:

  1. Leeftijdgrens van 16 jaar

De wetgever heeft er voor gekozen een leeftijdsgrens op te leggen. Jongeren onder de leeftijd van 16 jaar zullen de e-step niet langer in gebruik mogen nemen op de openbare weg.

De keuze van de wetgever werd gemaakt vanuit veiligheidsoverwegingen daar de e-step doorgaans wordt gebruikt in het gemotoriseerd verkeer.

Evenwel zijn er enkele uitzonderingssituaties voorzien waarbij ook -16jarigen de e-step mogen besturen (woonerven, speelstraten ect.).

  1. Verboden passagiers te vervoeren

De elektrische step werd in het verleden maar al te vaak gebruikt al tandem. Dit is vanaf 1 juli 2022 strafbaar. Wenst u zich per twee te verplaatsen, dan zal u dat beiden moeten doen met elk een afzonderlijke step.

  1. Parkeren

Een grote ergernis in vele steden en gemeenten was de overlast dewelke geparkeerde steps met zich meebrachten. Maar al te vaak werd de elektrische step op een willekeurige plaats achtergelaten.

Om aan de overlast tegemoet te komen zal enerzijds worden voorzien in parkeerzones, en anderzijds in zones waar parkeren verboden zal zijn. De zone wordt aangegeven met signalisatie.

Indien er geen signalisatie is, blijft het toegelaten de elektrische step te parkeren op de trottoir, al mag de doorgang op geen enkel moment worden belemmerd.

  1. Niet steppen op de stoep

Ook steppen op de trottoir is vanaf heden strafbaar. Net zoals de fietser zal ook de stepper zich op het fietspad moeten begeven.

Ongeachte bovenstaande wijzigingen, dient de gebruiker zich hoe dan ook te houden aan de regels conform het wegverkeersreglement. Vergeet dus niet uw e-step te voorzien van verlichting, rijd niet in dronkentoestand en negeer verkeerslichten niet.

Bent u gedagvaard omwille van een overtreding met de elektrische step, dan bekijken wij graag met u de verdere stappen. U kan ons kantoor bereiken voor een afspraak, hetzij per e-mail op  info@advocaten.be, dan wel telefonisch op nummer +32 16 30 14 40.