Een nieuwe afdeling bij iedere...

Een nieuwe afdeling bij iedere rechtbank: de kamer voor minnelijke schikking

Op 19 december 2023 werd een wet aangenomen tot wijziging van diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken.

Hierbij wordt bij elke rechtbank een “kamer voor minnelijke schikking” opgericht. Er komt dus een dergelijke kamer voor minnelijke schikking bij de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de ondernemingsrechtbank.

In de kamers voor minnelijke schikking zetelt een beroepsrechter die een bijzondere opleiding heeft gevolgd en die de partijen naar “een minnelijke schikking” voor hun geschil moet leiden. De rechter spreekt dus niet zondermeer een vonnis uit, maar begeleidt de partijen, bijgestaan door hun advocaat naar een oplossing.

Vreemd is wel dat de oprichting van dergelijke kamer voor minnelijke schikking “facultatief” blijft tot 1 september 2025.