Een nieuwe manier om het gesch...

Een nieuwe manier om het geschil op te lossen: de minnelijke schikking – deel 1

Zoals eerder reeds uitgelegd heeft de wet van 19 december 2023 tot wijziging van diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken, de minnelijke schikking geïntroduceerd.

Vanaf nu kunnen de partijen hun geschil “vooraf ter minnelijke schikking voorleggen aan een bevoegde rechter”. De procedure verloopt blijkbaar zonder voorschriften en is kosteloos. Er zijn dus geen dagvaardingskosten of andere gerechtskosten aan verbonden.

De rechter, die hiervoor een speciale opleiding heeft gevolg, moet de partijen dan trachten te verzoenen. Indien er een verzoening komt, wordt dit genoteerd in een Proces-Verbaal dat desnoods kan uitgevoerd worden, net zoals een vonnis.

Het voordeel van de deze minnelijke schikking is dat het zonder vormvoorschriften verloopt en dat er snel (al dan niet) een verzoening zou moeten komen. Het blijft natuurlijk een procedure voor de rechtbank, die uitloopt in een Proces-Verbaal waarin wel uw rechten en plichten worden vastgelegd. Het is dus zeker nodig u te laten bijstaan door een advocaat.

Overigens, indien er geen verzoening wordt gevonden, kan er nadien zondermeer een “gewone” procedure worden opgestart. Uiteraard kan de rechter in minnelijke schikking, dan niet meer zetelen.