Een nieuwe manier om het gesch...

Een nieuwe manier om het geschil op te lossen: de minnelijke schikking – deel 2

Door de wet van 19 december 2023 werd aan elke rechtbank de mogelijkheid geboden om een “kamer voor minnelijke schikking” op te richten.

Eerder legden we reeds uit dat partijen “vooraf” hun geschil kunnen voorleggen aan een bevoegde rechter. Echter, ook als er reeds een procedure werd opgestart voor de rechtbank, kunnen de partijen of “als de rechter dit nuttig acht”,  het geschil laten behandelen voor een kamer voor minnelijke schikking.

De bedoeling is dan dat de partijen “binnen de maand” worden opgeroepen en dat er op korte termijn (al dan niet) een verzoening wordt bereikt.

Komt er een verzoening, dan wordt ook dit akkoord opgenomen in een Proces-Verbaal dat indien nodig, via een gerechtsdeurwaarder kan uitgevoerd worden. Komt er geen verzoening dan wordt de gewone procedure zondermeer verder gezet.

Bijzonder aan de wet is dat dergelijke minnelijke schikking niet kan indien er aanwijzingen zijn dat een der partijen “geweld of  bedreigingen of enig andere vorm van druk” gebruikt.

Het betreft hoe dan ook een procedure voor de rechtbank, zodat de bijstand van een advocaat zeker aangewezen is.