Een voorbeeld uit de praktijk ...

Een voorbeeld uit de praktijk in de gemeente Laakdal

Een voorbeeld uit de praktijk in de gemeente Laakdal.

Onze cliënt wordt gedagvaard voor een onteigening voor een naastgelegen containerpark.

Het containerpark, alhoewel zonevreemd gelegen, wenst uit te breiden, en wenst daarom eigendommen van cliënten te verwerven.

De zaak wordt in eerste instantie opgeroepen voor de Vrederechter van Westerlo
 
Vredegerecht  Westerlo 24 september 2007 : dit is een baanbrekend vonnis van 30 bladzijden, waarin de Vrederechter op uitgebreide wijze minutieus de rechten van partijen onderzoekt.
 
Zo lezen we ondermeer op pagina 4 dat de Vrederechter zelfs overging tot aanstelling van prof M. Boes van de KULeuven om juridisch advies te geven!!

Alzo wordt beslist dat de minister van ruimtelijke ordening niet bevoegd is om onteigeningsmachtigingen te verlenen.

  • In graad van beroep oordeelde onder andere de Rechtbank van Eerste Aanleg Turnhout dd. 14 januari 2008: het onteigeningsbesluit is aangetast door machtsoverschrijding waardoor het niet regelmatig is.
  • De commentaar in de rechtsleer naar aanleiding van deze beruchte zaak is ook belangrijk: deze rechtspraak werd gepubliceerd in het RW, Rechtskundig Weekblad.