Eerste arrest Raad voor Vergun...

Eerste arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen

Op datum van 20 december 2011 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen een eerste arrest geveld waarbij de schorsing wordt uitgesproken van een stedenbouwkundige vergunning.

In de geschiedenis van de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd daarvoor geen enkel arrest uitgesproken waarin de schorsing werd bevolen.

Het arrest betreft een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een loods ten behoeve van een landbouwer in de gemeente…Zemst…

In de hierna volgende bijdragen komen we hierop terug.