Eigen gelden gestort op een ge...

Eigen gelden gestort op een gemeenschappelijke rekening

Tijdens het huwelijk komt het vaak voor dat eigen gelden van één van de echtgenoten gestort worden op de gemeenschappelijke rekening van partijen.

Zo wordt bijvoorbeeld na het overlijden van de moeder van één van de echtgenoten de erfenisgelden gestort op de gemeenschappelijke rekening van partijen.

Even vaak zijn de echtgenoten op dat ogenblik zich er evenwel niet bewust van dat deze gestorte gelden hun eigen karakter verliezen omwille van de vermenging met de gemeenschappelijke gelden.

Wat bij vereffening en verdeling na echtscheiding ?

Indien de echtgenoot die eigen gelden heeft verkregen alsnog een vergoeding wenst te bekomen wegens de verschuiving van eigen gelden naar het gemeenschappelijk vermogen, dient hij het eigen karakter van deze gelden aan te tonen alsmede dat deze werden opgenomen in het gemeenschappelijk vermogen.

Door het Hof van Cassatie werd immers op 21/01/2011 beslist dat een storting van eigen gelden op een gemeenschappelijke rekening, behoudens tegenbewijs, in het gemeenschappelijk vermogen vallen.

Hieruit volgt dat het gemeenschappelijk vermogen vergoeding is verschuldigd aan het eigen vermogen van de echtgenoot, telkens als zijn eigen gelden erin zijn terechtgekomen, ongeacht of bewezen is dat het gemeenschappelijk vermogen voordeel heeft gehaald uit deze gelden.