Eindigt het huurcontract bij d...

Eindigt het huurcontract bij de dood van een partij?

Art. 1742 Burgerlijk Wetboek stelt dat het huurcontract niet ontbonden wordt door de dood van de verhuurder, noch door de dood van de huurder.

Het overlijden van de huurder of verhuurder stelt dus geen einde aan de huurovereenkomst.

De overeenkomst loopt gewoon verder.

De erfgenamen van de overledene nemen gewoon alle rechten en verplichtingen over.

Zij beschikken voor het beëindigen van het contract slechts over dezelfde mogelijkheden die de overledene had.