Erkend bemiddelaar bij advocat...

Erkend bemiddelaar bij advocaten-leuven.be

Bemiddeling is de manier om zelf mee te werken aan de oplossing van je geschil. Het komt erop neer dat de partijen onder begeleiding van een erkend bemiddelaar, samen en vrijwillig op zoek gaan naar de modaliteiten van hun akkoord. Dergelijke bemiddeling verloopt volgens een aantal duidelijke afspraken die ook opgenomen zijn in de wet. Het uiteindelijke akkoord heeft, mits een eenvoudige homologatie door de rechtbank, evenveel waarde als een vonnis.

Maar, … dit is dus een “vonnis” waaraan je als partij zelf hebt meegeschreven!

De tussenkomst van een “erkend bemiddelaar” is hierbij noodzakelijk. De erkend bemiddelaar geeft immers garanties op bekwaamheid en opleiding en enkel een door de erkend bemiddelaar mee ondertekend akkoord, kan gehomologeerd worden.

Mr. Jan De Rieck werd erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en kan dus optreden als erkend bemiddelaar. Uiteraard maakt deze erkenning hem ook geschikt om je bij te staan als advocaat in een bemiddelingsprocedure.

Ons kantoor gelooft overigens sterk in bemiddeling als een manier om een efficiënte en gedragen oplossing te vinden voor je geschil.  Ook mr. Sam Reniers volgt momenteel de opleiding en zal binnenkort de erkenning bekomen.