Erkenning van een kind (deel 1...

Erkenning van een kind (deel 1)

Wanneer een kind wordt geboren buiten het huwelijk dient de vader op heden nog steeds het kind als zijn zoon/dochter te erkennen. Een man die een kind erkent, wordt juridisch de vader van het kind.

De erkenning is met andere woorden een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het kind en dit kan zowel voor als na de geboorte van het kind plaats grijpen.

Belangrijk is dat de moeder steeds met deze erkenning dient in te stemmen, evenals het kind zelf als het ouder is dan 12 jaar.

In geval van een meerderjarig kind of een ontvoogde minderjarige, volstaat de toestemming van het kind.

Als de erkennende ouder met een andere vrouw/man gehuwd is dient deze op de hoogte te worden gebracht van de erkenning, maar diens toestemming is volgens de nieuwe procedure niet langer vereist.

Let wel, voor een erkenning is het in beginsel niet vereist dat de erkennende man de genetische vader van het kind is. Hier dient wel te worden benadrukt dat de erkenning enkel mogelijk is als het vaderschap van het kind op geen enkele andere manier vaststaat.

In een volgend artikel: Hoe verloopt de erkenning?