Ervaringen van een advocaat me...

Ervaringen van een advocaat met bijstand van cliënt bij politieverhoor (1)

Naar aanleiding van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat stelt dat een advocaat zijn cliënt mag bijstaan bij een politieverhoor, kon Mr Verstraeten trachten een dergelijk politieverhoor bij te wonen bij de politie te Heist-op-den-Berg.

De politie was bijzonder vriendelijk, doch wist niet wat ze met dit gegeven kon aanvangen. De betrokken politieagenten waren wel op de hoogte van de rechtspraak van het EVRM, maar zeiden geen concrete richtlijnen te hebben en vrezen fouten te maken.

Daarom zijn zij praktisch overgegaan tot het noteren van een verklaring dat de cliënt geen verklaring wil afleggen zonder bijstand van een advocaat en werd het dossier terug overgemaakt aan de Procureur des Konings.

Onderlijnd moet worden dat de politiemensen zeer begripvol waren voor de rol van de advocaat en de rechtspraak van het EVRM kenden uit gespecialiseerde literatuur.